„Mam taki bardzo rzadki fach:

Odnawiam dusze.”

 

12 października 2017 r. nasza społeczność szkolna uroczyście obchodziła Dzień Edukacji Narodowej. Z tej okazji okolicznościowe listy przesłali : Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Krzysztof Jurgiel, Minister Edukacji Narodowej – Anna Elżbieta Zalewska, Kurator Oświaty w Lublinie – Teresa Misiuk, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Arkadiusz Tofil. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Kościoła, władz powiatowych, gminnych, lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych, służby zdrowia, przedsiębiorców i Rady Rodziców ZSCKR w Siennicy Różanej. Goście wypowiedzieli wiele serdecznych słów pod adresem dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły. W imieniu grona pedagogicznego głos zabrał Dyrektor ZSCKR w Siennicy Różanej Jacek Jagiełło. Szkoła gościła w tym dniu liczną grupę rodziców, zwłaszcza uczniów klas pierwszych, bowiem Święto Komisji Edukacji Narodowej było okazją do oficjalnego przyjęcia w poczet uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego grona młodzieży rozpoczynającej naukę w Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. W trakcie oficjalnej uroczystości złożyli oni uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Zobowiązali się do rzetelnego zdobywania wiedzy, godnego reprezentowania imienia szkoły i dochowywania wierności jej najlepszym tradycjom, rozwijania w sobie postawy obywatelskiej, traktowania patriotyzmu jako wartości nadrzędnej w codziennej pracy, postępowania zgodnie z zasadami humanizmu, w duchu sprawiedliwości społecznej i tolerancji, cenienia wartości ogólnoludzkich, przestrzegania praw człowieka, szanowania honoru i godności. Każdy z przedstawicieli klas pierwszych uczestniczył również w ceremonii pasowania na ucznia ZS CKR w Siennicy Różanej, której przewodniczył dyrektor Jacek Jagiełło. Podczas uroczystości miało również miejsce zaprzysiężenie nowego Szkolnego Samorządu Uczniowskiego w osobach: przewodnicząca – Ewelina Sitarza, uczennica klasy II Technikum; zastępca przewodniczącej - Malwina Adamczuk, uczennica klasy III Technikum; skarbnik – Patrycja Zaworska, uczennica klasy III Technikum. Przedstawicielki nowej uczniowskiej władzy szkolnej podpisały akt zaprzysiężenia, ogłosiły także wyniki konkursu, który odbył się z okazji Dnia Chłopaka i był pierwszym oficjalnym przedsięwzięciem nowego samorządu. Tytuł najsympatyczniejszego nauczyciela zdobył pan Robert Bobryk, a najsympatyczniejszym uczniem został ogłoszony Damian Wrona, reprezentujący klasę III Technikum. Dzień Edukacji Narodowej był też okazją do wręczenia przez dyrektora szkoły nagród pracownikom oświaty. Uczniowie uczcili swoich nauczycieli dedykując im wiązankę poetycką. Słowa wdzięczności skierowali do nich również rodzice. Przygotowali wyśmienity orzechowy tort i inne słodkości, by stworzyć wyjątkową, rodzinną atmosferę. Obchody zamknął szkolny obrzęd sadzenia Drzew Pamięci przez klasy rozpoczynające naukę w szkole. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej przygotowali uczniowie klasy II Technikum: Ewelina Sitarz, Patryk Kłapouchy, Aleksandra Rozwałko, Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska, Dawid Tokarczyk, Weronika Zakrzewska. Współpracowali z nimi uczniowie klasy I Technikum: Kamila Gleń, Maciej Ciosek, Marcin Charmas oraz przedstawicielki klasy III Technikum: Patrycja Zaworska, Malwina Adamczuk.

Obsługą techniczną zajęli się Bartosz Bartosiak i Wojciech Młynarczyk. Za organizację uroczystości byli odpowiedzialni nauczyciele: Ewa Dobrzańska – Mochniej, Anna Karwat, Justyna Klejna.

 

Tekst: Ewa Dobrzańska – Mochniej