Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Rejestracja on-line: zarejestruj się

Karta rejestracji - pobierz

Plakat - pobierz


 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Siennicy Różanej zaprasza do udziału w Konkursie Wielkanocnym pt."PISANKI I STROIKI WIELKANOCNE"

TERMIN I MIEJSCE:
11 kwietnia 2019 roku (czwartek ) godz. 14.00
CELE KONKURSU:

 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • pobudzanie młodzieży do inwencji twórczej,
 • propagowanie kultury naszych regionów,
 • nabywanie umiejętności prezentacji wykonanych prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas ZS CKR w Siennicy Różanej oraz młodzież internatu ZS CKR w Siennicy Różanej

PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

 • pisanek - dowolną techniką (minimum 4 sztuki)
 • stroika wielkanocnego

ZASADY KONKURSU:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • I kategoria - pisanki,
 • II kategoria - stroik wielkanocny

. Prace należy dostarczyć w terminie 11 kwietnia 2019 do godz.7.00. Organizatorzy konkursu: Anna Watras –Lekan, Katarzyna Rysak

 • ocena pisanek
  • pomysłowość,
  • wkład pracy,
  • estetyka wykonania
  • nawiązanie do tradycji ludowych.
 • ocena stroika wielkanocnego
  • dobór elementów,pomysłowość, estetyka wykonania,wkład pracy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

 


 

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Zgodnie ze zmianami w systemie kształcenia zawodowego oraz w odpowiedzi na Państwa oczekiwania organizujemy bezpłatne kursy kwalifikacyjne
- R.3 Prowadzenie produkcji rolniczej (rolnik)
- R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej (technik rolnik)

 

Czym jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

Jest bezpłatną zaoczną formą kształcenia umożliwiającą słuchaczowi zdobycie wykształcenia:
- R.3 na poziomie szkoły zawodowej
- R.16 na poziomie technikum
Zajęcia są bezpłatne i odbywają się w systemie weekendowym

 

Kim są nasi słuchacze?

Jest zarówno płeć piękna                                                           Jak również i dojrzała


 

Studenci wyższych uczelni                                     Absolwenci szkół średnich i młodzi rolnicy


 

Co zyskasz będąc naszym słuchaczem?

- Zdobędziesz wykształcenie umożliwiające pozyskanie środków z UE
- Zupełnie za darmo dajemy Ci możliwość zdobycia wielu uprawnień (np. kat. T)
- Poznasz nowoczesne sposoby gospodarowania z wykorzystaniem technologii informatycznych
- Wzrośnie poczucie Twojej wartości

 

Co jeszcze zyskasz będąc naszym słuchaczem?

- Przeżyjesz wspaniałą przygodę
- Fundusze europejskie będą w Twoim zasięgu
- Poszerzysz swoją wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia działalności rolniczej

 

Gwarantujemy, że z nami nie będziesz się nudzić !

 

Zawsze  staramy  się połączyć naukę z zabawą

 Podsumowanie egzaminu z produkcji zwierzęcej                     Połączyła ich pasja do ślimaków

 

 Absolwent KKZ posiądzie umiejętności

- Prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej oraz zwierzęcej
- Wykonywania prac związanych z działalnością rolniczą
- Podejmowania swoich decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego
- Prowadzenia sprzedaży produktów rolnych

 

Prowadzimy zajęcia wyjazdowe ze słuchaczami

Produkcja zwierzęca bez tajemnic                                          Hodowla ślimaka Krzysztof Żelisko

Gospodarstwo państwa Chęć                                                  Gospodarstwo państwa Piróg

 

Spotykamy się nie tylko w szkole

 

 

Wyjeżdżamy na targi i wystawy

 

 

Zapraszamy

 • Pamiętaj, że kształcenie jest bezpłatne
 • Stając się słuchaczem KKZ niczego nie tracisz i niczego nie ryzykujesz
 • Dajemy Ci możliwość rozwoju oraz zdobycia za darmo nowych uprawnień
 • Nauka odbywa się w nowoczesnej szkole wyposażonej w doświadczoną kadrę oraz nowoczesną bazę do zajęć praktycznych