LISTA GŁÓWNA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Ponadnarodowa mobilność uczniów  i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”,  pt.: "Praktyka i stały rozwój drogą do sukcesu zawodowego", o numerze 2017-1-PL01-KA102-036142 współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.