W ramach projektu „ Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” realizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w okresie od dnia 26 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. odbędzie się kurs „Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia”. W kursie będzie uczestniczyło 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych. Realizatorem kursu będzie  Ośrodek szkolenia "KURSOR" Kaluźniak-Sztandera Sp.J. w Chełmie.

Opracowała: Sylwia Kowalczyk

 


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W ramach projektu „ Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” realizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej z dniem 20 października 2017 r. jeden z nauczycieli rozpoczyna trzysemestralne studia z zakresu: Nauczanie mechatroniki. Studia podyplomowe będzie realizowała Państwowa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Nauczyciel po ukończeniu  tego kierunku  będzie przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zawodach technik mechatronik i monter mechatronik oraz w  zakresie kwalifikacji potrzebnych przy kształceniu na kierunkach montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń  i systemów  mechatroniczncyh, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Opracowała: Sylwia Kowalczyk

 


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od dnia 20 października 2017 r. -   do dnia 25 listopada 2017 r. będzie realizowany kurs –Bukieciarstwo – kompozycje żywe i sztuczne dla 5 uczniów Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej w ramach projektu: „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”. Zajęcia w ramach kursu odbędą się w Chełmie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Opracowała: Sylwia Kowalczyk

 


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Formularz zgłoszeniowy_RPO WL 12.4 ucznia - pobierz

Formularz zgłoszeniowy_RPO WL 12.4 nauczyciela - pobierz

Zgoda ucznia - pobierz


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

W okresie od dnia 24 lipca 2017 r. do dnia 28 sierpnia 2017 r. 13 uczniów Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej uczestniczyło w szkoleniu „Spawanie MAG". Uczestnikami kursu byli uczniowie kształcący się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Szkolenie zostało zrealizowane w ramach projektu „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Opracowała: Sylwia Kowalczyk

 


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego