W I semestrze roku szkolnego 2018/2019 w ZSCKR w Siennicy Różanej odbywały się zajęcia specjalistyczne z carvingu. W tej formie wsparcia wzięło udział łącznie 25 osób. Uczniowie nabyli zarówno wiedzę teoretyczną jak i praktyczną. Zapraszam do obejrzenia zdjęć z zajęć, które najlepiej oddają zapał i zaangażowanie uczestników.

Katarzyna Czajka