To już druga edycja staży zawodowych realizowanych w ramach projektu „Lepszy Start – program rozwojowy technikum w Siennicy Różanej”. Uczniowie naszej szkoły uczestniczący w projekcie w okresie wakacyjnym odbyli staże zawodowe kompatybilne z kierunkami kształcenia jakie oferuje nasza szkoła. Ponad 20 osób skorzystało z oferty płatnych staży. Uczniowie kształcący się w kierunku technik mechanizacji rolnictwa, dodatkową wiedzę i umiejętności zdobywali w Przedsiębiorstwie Techniczno - Usługowym - Roltex w Krasnymstawie, zaś z kierunku technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych udali się do lubelskich hoteli takich jak Mercury czy Campanille. Kto wolał zostać bliżej odbywał staż w Hotelu Rapa w Krasnymstawie i tutejszej Restauracji Staromiejskiej. Uczniowie wrócili pełni wrażeń i dobrej energii. Bowiem nauka przez doświadczenie to z pewnością ta forma kształcenia, która warunkuje szybki rozwój i nabycie nowych praktycznych umiejętności. Nasi uczniowie zrobili kolejny i jak ważny krok w stronę rozwoju zawodowego. Dzięki stażom mają na swoim koncie empiryczne zawodowe doznania, i fachową wiedzę przy okazji okraszoną odpowiednim wynagrodzeniem. Życzymy naszym stażystom by każda praca jakiej się podejmą w życiu gwarantowała im spełnienie i satysfakcję.

Opracowała: Katarzyna Czajka