W ubiegłym tygodniu, dla uczestników projektu „Lepszy Start – program rozwojowy Technikum w Siennicy Różanej”, zorganizowane zostały dwie lekcje otwarte. Dnia 17 listopada dla uczniów kształcących się w kierunku mechanizacyjnym, zaś 21 listopada dla uczniów zdobywających wiedzę z gastronomii. Naszą szkołę odwiedzili znamienici goście. Mieliśmy przyjemność wysłuchać prelekcji wygłoszonych przez pracowników naukowych, a także osoby reprezentujące podmioty gospodarcze. Dla klas mechanizacyjnych wykład pt. „Techniki aplikacji agrochemikaliów”, wygłosił dr Sławomir Kocira, pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie oraz pan Grzegorz Trochimiuk reprezentujący Przedsiębiorstwo Techniczno – Usługowe Roltex Krasnystaw z wykładem pt „Nowoczesne technologie stosowane w maszynach rolniczych”. Dla klas gastronomicznych wykład pt. „Znaczenie warzyw w wybranych schorzeniach”, przedstawiła dr Małgorzata Stryjecka z PWSZ Chełm oraz pan Piotr Hendigery, restaurator, właściciel restauracji Staromiejska Krasnystaw, który mówił o funkcjonowaniu zakładu gastronomicznego. Dziękujemy bardzo, że poświęcili Państwo swój cenny czas i odwiedzili naszą szkołę. Cenne wiadomości, uwagi i spostrzeżenia wyniesione z tych spotkań z pewnością będą pomocne dla naszych uczniów w dogłębniejszym przyswajaniu wiedzy z interesujących ich dziedzin.

Opracowała: Katarzyna Czajka