Pomagamy Wojtkowi – naszemu koledze chorującemu na białaczkę

29 27 26 25
24 23 22 21
20 19 18 15
13 10 9 7
6 5 4 3
2 1