III MISTRZOSTWA POLSKI W TENISIE STOŁOWYM NAUCZYCIELI I PRACOWNIKÓW OŚWIATY

2 1 3 4
5 6 7