Dzień Wszystkich Świętych

18 12 1 2
3 4 5 6
7 9 10 11
13 14 15 16
17 swieci