Obchody 70-lecia Domu Pomocy Społecznej w Surhowie

1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18