Sadzenie Drzewek Pamięci

14 13 12 11
10 9 8 7
6 5 4 3
2 1 15