Wycieczka edukacyjna do Oddziału KSC w Toruniu

1 2 3 4
5 6 7 8
9 11 12 13
14 15 16 17
18 19 20 21
22 23 cukrownia