Wystawa Zwierząt Hodowlanych, Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Sitnie

12 28 15 27
26 24 30 2
17 4 11 16
22 21 13 8
1 6 25 5
9 20 29 32
10 18 7 3
14 31 23 19