Informacja dla maturzystów z lat ubiegłych chcących ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego w roku 2016 - pobierz