19 października 2015 roku odbył się konkurs „Festiwal Smaków Siennickich”, zorganizowany przez Centrum Kultury w Siennicy Różanej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Zagrodzie. W konkursie wzięły udział lokalne koła gospodyń oraz uczennice z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Do rywalizacji przystąpiły:  Żaneta Saja i Monika Koman z klasy III Technikum, kształcące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Konkurs przebiegał pod hasłami: „Drób w jesiennej szacie”,  „Nalewki”, oraz „Warzywa zamknięte w słoiku”. Daniami przygotowanymi i zaprezentowanymi przez uczennice były: rolada drobiowo-warzywna, ketchup z cukinii oraz nalewka z pigwy. Szkoła otrzymała wyróżnienie za ketchup z cukinii. Grupie biorącej udział w konkursie przewodniczyła wicedyrektor Anna Kowalik, a funkcje opiekuna pełniła Anna Rybak.

17 października 2015 r. uczniowie klas IV Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej, kontynuując szkolną tradycję, podjęli trud pielgrzymowania na Jasną Górę. Tegoroczna Pielgrzymka odbyła się pod hasłem: „Nowe życie w Chrystusie”.

Nawiązując do tych słów, Ksiądz Arcybiskup w skierowanym „Słowie do maturzystów pielgrzymujących na Jasną Górę” podkreślił, że: „Świadomość miłującej obecności Boga jest szczególnie ważna teraz, kiedy kończy się pewien etap w Waszym życiu
i rozpoczyna nowy, kiedy podejmujecie decyzje dotyczące przyszłości, wybieracie drogę Waszego życia, studiów, pracy, powołania. Wszystkie te sprawy powierzamy Bogu przez ręce Matki Pięknej Miłości. Prosimy Ducha Świętego, aby Was oświecił w obliczu czekających was egzaminów i pomógł dobrze zdawać ten najważniejszy – życiowy.”

Maturzyści pojechali złożyć intencje u stóp Matki Boskiej Częstochowskiej związane ze zbliżającym się egzaminem maturalnym i wyborem dalszej drogi życiowej. Młodzi pątnicy przeżyli ten czas w skupieniu i  modlitwie, wypraszając u Boga potrzebne łaski
w dorosłym życiu. Uczniowie mogli uczestniczyć w Drodze Krzyżowej wzdłuż jasnogórskich wałów, odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz przeżyć Eucharystię. Choć całą Częstochowę spowijały chmury, a deszcz padał nieustannie, wszyscy pielgrzymi zachowali optymizm, bo przybyli tu, aby powierzyć swoje życie Najlepszej Matce i Przyjaciółce.

Opiekę nad uczniami sprawowali: ksiądz. kanonik Ryszard Siedlecki oraz nauczycielki: Ewa Dobrzańska – Mochniej, Anna Rybak i Joanna Troć.

Tekst opracowała Ewa Dobrzańska - Mochniej

14 października 2015 roku przy okazji udziału w obchodach Dnia Edukacji Narodowej w Lubiejewie Starym, szkolna delegacja odwiedziła leżące nieopodal Komorowo. W miejscowości tej przed II wojną światową mieściła się Szkoła Podchorążych Piechoty, którą w 1938 roku ukończył Mieczysław Jędruszczak – żołnierz pochodzący z Siennicy Różanej, zamordowany w Charkowie w 1940 roku. Przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej w ramach ogólnopolskiej akcji „Katyń... ocalić od zapomnienia” zasadzono Dąb Pamięci poświęcony porucznikowi. Szkoła przyjęła na siebie obowiązek zachowania pamięci o tym polskim żołnierzu.

Obecnie w miejscu dawnej Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie mieści się garnizon wojskowy. Najbardziej charakterystycznym śladem przeszłości jest Aleja Królów i Hetmanów Polskich z monumentalnymi pomnikami, sławiącymi chwałę polskiego oręża. Pomniki te wykonał artysta rzeźbiarz Wojciech Aleksander Durek w latach 1931-1933 na zlecenie ówczesnego komendanta Szkoły Podchorążych Piechoty – płka Ludwika Bociańskiego. W czasach, gdy do szkoły tej uczęszczał por. Mieczysław Jędruszczak –  niejednokrotnie przechodził obok postaci polskich królów i hetmanów, gdyż ich rzeźby znajdowały się wzdłuż głównej alei komunikacyjnej. Do tradycji należało także fundowanie pomników przez każdy rocznik opuszczający szkołę. Większości z nich nie można już obejrzeć. Na przykład w 1944 roku zniszczeniu uległ pomnik króla Stefana Batorego, upamiętniający bitwę pod Pskowem, a w 1950 roku ówczesne władze polskie zburzyły pomnik Józefa Piłsudskiego. Marszałek powrócił do Komorowa dopiero w roku 1996, kiedy to ufundowano nowy monument.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Jacek Jagiełło

14 października 2015 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w ogólnopolskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej szkół rolniczych prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uroczystość miała miejsce w Zespole Szkół CKR w Starym Lubiejewie – malowniczej miejscowości położonej koło Ostrowi Mazowieckiej. W tym szczególnym dniu do Lubiejewa zawitał dyrektor Jacek Jagiełło oraz nauczyciele i pracownicy siennickiej szkoły, którzy zostali wyróżnieni przyznaniem Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Rolnictwa”: Elżbieta Krochmalska, ks. Ryszard Siedlecki, Ewa Dobrzańska-Mochniej, Monika Nagowska, Elżbieta Głażewska i Edyta Dobosz.

Uroczystość została otwarta występem zespołu „BezWianka”, który wykonał kilka dynamicznych tańców, ze swadą zaśpiewał i odegrał scenki rodzajowe. Następnie głos zabrali nauczyciele prowadzący uroczystość i dyrektor szkoły – Tadeusz Budzisz. Szczególnie gorąco powitano gości z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Podsekretarza Stanu Tadeusza Nalewajka i Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Iwonę Korczak. Na uroczystości obecni byli także przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Ostrołęce oraz reprezentanci samorządu powiatowego i gminnego. W części oficjalnej nastąpiło wręczenie odznaczeń, medali, wyróżnień i nagród, m.in. Medali Komisji Edukacji Narodowej, Honorowych Odznak „Zasłużony dla Rolnictwa” i nagród Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Część artystyczną spotkania przygotowało szkolne Koło Teatralne. Obchody stały się okazją do obejrzenia budynków i wyposażenia szkoły oraz hal warsztatowych i wystawy prezentującej dzieje placówki. 

 

Fotografie: Jacek Jagiełło

Tekst i fotografie: Monika Nagowska

„Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas pozbawić” słowa  Juliana  Tuwima stały się mottem obchodzonego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej  Dnia Edukacji Narodowej.

Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście: Wójt Gminy Siennica Różana Pan Leszek Proskura, Starosta Krasnostawski Pan Janusz Szpak, Dyrektor Zespołu Szkół im. Synów Pułku w Siennicy Różanej Pan Dariusz Michalak, Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej Pan Andrzej David Misiura, Kierownik Posterunku Policji w Siennicy Różanej Pan st. asp. Piotr Kita, ks. kan. Ryszard Siedlecki, ks. kan. Józef Serej, przedstawiciele Rady Rodziców Panie: Ewa Miszczak, Urszula Dobosz oraz Agnieszka Zaworska, którzy skierowali ciepłe słowa do grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły. 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  Pan Jacek Jagiełło podczas swojego wystąpienia podkreślił, że edukacja jest niezmiernie ważna w życiu każdego człowieka, istotna dla przyszłości narodu i dla rozwoju Rzeczypospolitej. Przekazał serdeczne życzenia wszystkim obecnym na sali nauczycielom oraz pracownikom administracji. Wiele ciepłych słów skierował do uczniów uczestniczących w uroczystości.

Oprawę muzyczną, która wprowadzała nas w nastrój obchodów zapewnił zespół muzyczno – wokalny pod kierownictwem Pana Mariana Sawickiego, w skład którego wchodzą uczniowie szkoły: Karolina Kopeć, Patrycja Zaworska, Żaneta Saja, Monika Koman, Paulina Repeć i Jakub Mądral. Prowadzącymi akademię byli Karolina Burdan i Kamil Kowalski. Uroczystość została zorganizowana przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli: Anny Watras-Lekan, Anny Rybak i Anny Skubisz.

Uczniowie klas IV Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej w dniu 07 października 2015 r. obejrzeli spektakl teatralny pt. „Żyd na beczce”, oparty na motywach reportażu H. Krall  - „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Widowisko wyreżyserował Marek Tercz, który wcielił się w postać Marka Edelmana. W roli Hanny Krall wystąpiła Magdalena Jarek. Spektakl wystawił Kielecki Teatr Lektur.

Spowiedź Marka Edelmana stała się inspiracją do zrealizowania spektaklu o istocie powstania w warszawskim getcie w 1943 r. Inscenizacja ta jest próbą przełożenia na język współczesnych emocji HOLOCAUSTU – widzianego oczyma świadka i ofiary – jednego z przywódców powstania. To, co wyłania się spod jego wspomnień burzy całkowicie dotychczasowy obraz bohaterstwa obrońców getta. Świat, który rysuje słowami, jest wręcz nierzeczywisty, przeraża swoją potwornością, przerasta wszelkie wyobrażenia.

Spektakl został wystawiony na scenie Krasnostawskiego Domu Kultury. Uczniowie mogli w sposób aktywny uczestniczyć w kulturze, spotkać się z „żywym teatrem”.

Wyjazd zorganizowały  - Ewa Dobrzańska – Mochniej i Anna Rybak.

           Wydarzenie to miało miejsce 3 października 2015 r. na terenie stadionu sportowegow Jabłoniu. Przedsięwzięciu przeświecało  hasło: ,, "Rolnictwo ekologiczne i produkty rolne wysokiej jakości przyszłością polskiej wsi - PROW 2014-2020" , gdzie honorowym gościem był Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk.

Pod namiotem o powierzchni 2000 m2 każdy  z przybyłych mógł znaleźć  coś dla siebie. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w pokazie kulinarnym na bazie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, promującym systemy jakości i produkty ze znakami: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Spróbowali produktów lokalnych z różnych regionów Polski, odwiedzając 45 stoisk, prezentujących poszczególne Szkoły Rolnicze. Wysłuchali koncertu zespołu muzycznego i obejrzeli inne występy artystyczne. Odwiedzili stanowiska firm rolniczych i zobaczyli zaprezentowany przez nie sprzęt. Być może udzielili wywiadu w TVP.

Oprócz szkół resortowych w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele agencji rolnych, grupy producentów rolnych, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Nasza szkoła  także uczestniczyła w tych obchodach. Na szkolnym stoisku znalazło się  to, co w lokalnej kuchni mamy najlepszego: cebularze, pieczone pierogi, wędliny, miód, domowe przetwory z ekologicznych warzyw i owoców, starannie przygotowywane pod nadzorem nauczycieli przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zwiedzający z pewnością docenili także siennicką gościnność.

Delegacji przewodniczył dyrektor Jacek Jagiełło wraz z wicedyrektor Anną Kowalik. Szkołę reprezentowali też nauczyciele: Anna Rybak, Anna Skubisz, Justyna Stręfner i Krzysztof Rękas oraz uczennice: Karolina Burdan, Żaneta Saja, Emilia Sysa, Marta Kawęcka.

Tekst: Justyna Stręfner