W konkursie mogą brać udział uczniowie wszystkich klas z bloku żywieniowego. Konkurs odbędzie się 18 grudnia 2015 roku w sali nr 120, rozpoczęcie o godzinie 8:00. Głównym celem konkursu jest propagowanie i kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych oraz prezentacja potraw wigilijnych, a także: podniesienie wrażliwości estetycznej, zachęcenie do poszukiwania inspiracji w lokalnym folklorze, wzmocnienie poczucia tożsamości i integracja młodzieży. Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy - nauczyciele przedmiotów zawodowych.

25 listopada 2015 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej, kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych  wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum" w Krasnymstawie. Program wyjazdu obejmował zwiedzanie zakładu gastronomicznego oraz pokoi hotelowych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Młodzież zapoznała się z działalnością usługową Stowarzyszenia Integracyjnego "Magnum Bonum"
w Krasnymstawie. Zwiedzanie zakładu pozwoliło im zobaczyć jak w praktyce funkcjonuje placówka świadcząca usługi z zakresu żywienia. Dla uczniów było to nowe doświadczenie, gdyż wielu z nich nie przebywało w zakładzie gastronomicznym "od strony kuchni", była to zatem swoista lekcja zajęć praktycznych. Zakres nabytych umiejętności dotyczył wiedzy z takich przedmiotów jak: obsługa konsumenta,  wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych. Młodzież zapoznała się ze specyfiką zakładu gastronomicznego i działu konsumenckiego, produkcyjnego, magazynowego, ekspedycyjnego i administracyjno-socjalnego. Ponadto poznała strukturę organizacyjną zakładu, wyposażenie poszczególnych działów oraz organizację pracy. Obecność  na sali konsumenckiej  pozwoliła na opanowanie wielu zagadnień dotyczących obsługi konsumenta, np.: przygotowanie sali konsumenckiej do obsługi, wyposażenie sali, zasady ustawiania stołów i rozmieszczania miejsc siedzących, zasady przygotowania stołów do podawania potraw, dekoracja stołów, aranżacja wnętrz. Opiekunami wycieczki były: Anna Watras-Lekan i Anna Rybak (nauczyciele przedmiotów zawodowych).

Tekst: Anna Watras-Lekan

 

W dniu 26 listopada gościliśmy przedstawicieli Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie w osobach: starszego chorążego sztabowego Piotra Szkody, starszego szeregowego Mileny Szawary, starszego szeregowego Krzysztofa Struskiego i szeregowego Mateusza Sadocha. Nasi goście przybliżyli nam historię wojska polskiego oraz żandarmerii wojskowej i zapoznali nas ze swoimi zadaniami, do jakich należy przede wszystkim czuwanie nad przestrzeganiem prawa w jednostce. Młodzież została także zapoznana z warunkami ubiegania się o pracę w wojsku. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli przymierzyć kamizelkę taktyczną, hełm, elementy świetlne oraz alkogogle. Uczniowie zadawali wiele pytań dotyczących warunków pracy w wojsku, awansu zawodowego oraz obowiązków i przywilejów wynikających ze służby wojskowej.

Tekst: Anna Kowalik

 „Dziś na moje rozkazanie, miły nastrój niech się stanie. Uśmiech dzisiaj niech zagości w oczach, sercach naszych gości”

Takimi słowy uczniowie ZS CKR w Siennicy Różanej powitali przybyłych  na zabawę andrzejkową zorganizowaną przez Samorząd Internatu i Samorząd Uczniowski, która odbyła się 26 listopada 2015 r.

Andrzejki to okazja, by wspólnie spędzić czas. Dlatego uczniowie przygotowali wieczór wróżb połączony z dyskoteką. Zabawę prowadzili Damian Wrona i Bartosz Ostrówka. Zaprosili gości do udziału we wróżbach indywidualnych w przygotowanych kącikach oraz w zabawach grupowych:
„Magiczne liczby”, „Losowanie kolorów”, „Obieranie jabłka”, „Buty”.

Wieczorne spotkanie należy uznać za udane. Młodzieży udało się połączyć ducha tego nastrojowego wieczoru z zabawą.Tekst: Karina Czerpak

 

 

Do kalendarza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej na stałe została wpisana organizacja BALU ANDRZEJKOWEGO. Tegoroczny bal odbył się 21 listopada 2015 r. w budynku miejscowego Domu Kultury. Przygotowaniami zajął się zarząd Rady Rodziców, pod przewodnictwem pań: Ewy Miszczak, Urszuli Dobosz i Agnieszki Zaworskiej. Impreza miała wydźwięk charytatywny, zebrane fundusze zostały przekazane na potrzeby szkolnej Rady Rodziców. W balu uczestniczyli przedstawiciele kadry pedagogicznej z dyrektorem szkoły panem Jackiem Jagiełło oraz okoliczni mieszkańcy. Uczestnicy balu mogli delektować się wyśmienitym jedzeniem oraz doskonałą zabawą przy muzyce zespołu „Mondeo”.

11 listopada 2015 roku odbyły się powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystość została zorganizowana w wyniku wspólnej inicjatywy Starosty Krasnostawskiego Janusza Szpaka i Burmistrza Krasnegostawu Hanny Mazurkiewicz. Dla uczczenia 97. rocznicy odzyskania niepodległości zaproszono kombatantów, służby mundurowe, przedstawicieli instytucji powiatowych i miejskich oraz szkół z całego regionu, poczty sztandarowe, mieszkańców miasta i powiatu. Obecna była też delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej - dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik oraz młodzież reprezentująca szkołę w poczcie sztandarowym wraz z opiekunem Krzysztofem Rękasem.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej od lat z powodzeniem współpracuje z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach.

Uczniowie uczestniczą w wycieczkach dydaktycznych, mogąc naocznie przekonać się o skali badań prowadzonych w tym znanym nie tylko w Polsce ośrodku badawczym. Natomiast szkolna biblioteka sukcesywnie wzbogaca swoje zbiory o książki nieodpłatnie udostępniane przez Instytut. Są wśród nich pozycje odnoszące się do szczegółowej uprawy wybranych roślin, dobrych praktyk rolniczych, uprawy integrowanej, klasyfikacji gleb. Szkoła otrzymuje także kolejne numery publikacji "Studia i Raporty", czyli przegląd najnowszych ustaleń odnośnie rozwoju produkcji rolniczej, doradztwa, kształtowania środowiska rolniczego.

Z otrzymanych materiałów utworzono w szkolnej bibliotece oddzielny dział. Z jednej strony odzwierciedla on skalę naukowej działalności Instytutu, z drugiej zaś jest zbiorem przydatnych pomocy dydaktycznych. O szczegółach dotyczących najnowszych nabytków można przeczytać na stronie biblioteki szkolnej w zakładce "Co słychać?". Zapraszam.


Monika Nagowska

10 listopada 2015 roku w hali sportowej Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej odbyła się akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tegoroczne obchody miały gminny charakter, a przegotowaniem akademii zajął się Zespół Szkół w Siennicy Różanej. Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu uczestników spod budynku Centrum Kultury do kościoła parafialnego na mszę w intencji poległych za wolność i niepodległość ojczyzny. Nabożeństwo koncelebrowali - ks. kan. Ryszard Siedlecki i ks. kan. Józef Serej. Wzięli w nim udział znamienici goście w osobach: Senatora RP prof. Józefa Zająca, Prorektor PWSZ w Chełmie Beaty Fałdy oraz przedstawicieli Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Ochotniczych Straży Pożarnych, władz samorządowych, dyrektorów szkół i instytucji związanych z regionem, mieszkańców, uczniów, nauczycieli, wszystkich tych, którzy angażują się w życie społeczne gminy. Tradycyjnie już po mszy św. uczestnicy udali się na pobliski cmentarz parafialny, by złożyć hołd bohaterom walk o niepodległość.

 
      8 listopada 2015 roku w Centrum Kultury w Siennicy Różanej odbyło się uroczyste spotkanie z okazji promocji 41 numeru czasopisma społeczno-kulturalnego „Ziarno”. Goście tradycyjnie przywitani zostali przez dyrektora Centrum Andrzeja Davida Misiurę. Obecni byli m.in.: senator Józef Zając i prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Beata Fałda, a także starosta Janusz Szpak, wójt Leszek Proskura, przewodniczący Waldemar Nowosad oraz reprezentanci jednostek gminnych i powiatowych, zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, organizacji, instytucji i lokalnych mediów.