Dzień Chłopaka obchodzony jest co roku 30 września. W naszej szkole świętowanie tego dnia na stałe wpisało się w kalendarz imprez szkolnych. Dziewczyny składają w tym szczególnym dniu najlepsze życzenia swoim kolegom z klasy. Z  tej okazji  Samorząd Uczniowski ogłosił konkurs na najsympatyczniejszego chłopaka w szkole. Po podsumowaniu głosów całej społeczności szkolnej tytuł Najsympatyczniejszego Chłopaka zdobył Szymon Dubicki uczeń kl. I BTP. W tym wyjątkowym dniu, każdy uczeń został poczęstowany symbolicznym lizakiem, a pracownicy szkoły słodkim ciasteczkiem.

„Wiele uśmiechów, a mało złości,
jak najmniej smutków, dużo radości,
długich wakacji i moc słodyczy.
Tego Wam dzisiaj dziewczyny życzą”.

Tekst: Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego
Zdjęcia: Julka Chruściel

W dniu 26 września 2023 r. 15 uczniów klas maturalnych z Technikum im. A. Cieszkowskiego w Siennicy Różanej wraz z nauczycielkami: panią Renatą Bednarczyk, Anną Rybak i Agnieszką Rosochacką pielgrzymowali na Jasną Górę. Celem pielgrzymki było zawierzenie Matce Bożej wszystkich życiowych wyborów, ale też zbliżającego się egzaminu zawodowego i  maturalnego. Duchowa moc tego miejsca sprawia, że wiele osób wybiera się właśnie do Częstochowy. Nasi uczniowie mieli okazję uczestniczyć w niezwykle wzruszającej Eucharystii wraz z maturzystami z całego województwa lubelskiego. Był to czas nie tylko na wzajemną integrację, ale przede wszystkim czas osobistej modlitwy i zawierzenia swoich spraw Matce Boskiej Częstochowskiej.

Metropolita lubelski-biskup Stanisław Budzik skierował słowa do „ Młodych” sięgając do słów św. Jana Pawła II. Cyt: „ Tu zawsze byliśmy wolni” - mawiał. Tu zawsze jesteśmy kochani, akceptowani, otoczeni życzliwością. Nawet, gdybyśmy się czuli osamotnieni i opuszczeni przez ludzi, zawsze ogarnia nas obecność miłującego Boga. Zawsze możemy liczyć na wstawiennictwo Matki Chrystusa, który nas zna i idzie ze swoimi dziećmi w pielgrzymce wiary.’’

Ta świadomość obecności Boga jest szczególnie ważna w momencie, gdy Wy - młodzi ludzie rozpoczynacie nowy etap w swoim życiu, w którym podejmiecie wiele decyzji dotyczących własnej drogi życiowej, studiów, pracy, powołania…

Wszystkie te sprawy powierzyliśmy Matce Pięknej Miłości w Sanktuarium na Jasnej Górze. Po duchowym przeżyciu tej pielgrzymki, życzymy wszystkim jej uczestnikom, aby przyniosła ona piękne owoce w waszym życiu.

Tekst: Agnieszka Rosochacka, Renata Bednarczyk
Zdjęcia: młodzież klasy 5 PT i 5 BT

20 września w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Młodzież w demokratycznych wyborach wybierała swoich przedstawicieli, którzy zasiądą w organach Samorządu Uczniowskiego. Nad przebiegiem głosowania oraz liczeniem głosów czuwała komisja, w której skład weszli przedstawiciele każdej z klas. W głosowaniu wzięła udział cała społeczność szkolna. Największą liczbę głosów zdobyła uczennica klasy IV BTP Julia Chruściel, zaś na drugim i trzecim miejscu znaleźli się uczniowie Dominik Hawryluk (z klasy III BTP) i Patryk Dobosz (z klasy V BT).

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego to bardzo ważne wydarzenie w życiu szkoły – młodzież wybierając przedstawicieli, którzy będą sprawować władzę w ich imieniu, oswaja się z sytuacją głosowania i rolą wyborcy. Uczy się dokonywania świadomego i krytycznego wyboru reprezentantów. Dzięki temu doświadczeniu, po zakończeniu edukacji młodzi obywatele będą mieli poczucie, że wybory, głosowanie, karty wyborcze to „gra”, której reguły są im znane.

Tekst: Anna Rybak, Renata Bednarczyk
Zdjęcia: Agnieszka Rosochacka

22 września 2023 roku 12-osobowa grupa uczniów z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej udała się na wystawę rolniczą AGRO-SHOW w Bednarach koło Poznania. Była to już 24. edycja Międzynarodowych Targów Techniki Rolniczej, skupiających największych producentów ciągników, kombajnów i maszyn rolniczych oraz innych wytwórców z branży rolniczej. W tym największym plenerowym wydarzeniu rolniczym w Europie wzięło udział ok. 700 firm zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Teren wystawowy zajmował aż 120 ha. Na targach AGRO-SHOW 2023 zameldowali się najwięksi producenci maszyn i urządzeń rolniczych. Nie brakowało też lokalnych, rodzimych firm. Można było zapoznać się z ofertą materiału siewnego, środków ochrony roślin i nawozów. Swoje stoiska wystawiły podmioty świadczące usługi dla rolnictwa, przedstawiciele prasy branżowej, banków i instytucji finansowych działających w strefie agro. Do Bednar w tym roku przybyło aż 100 firm z zagranicy, m.in. z: Ukrainy, Czech, Austrii, Belgii, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Niemiec, Turcji i Włoch. AGRO- SHOW 2023 to jednak nie tylko stoiska firm, organizacji i instytucji rolniczych, to również liczne prezentacje, seminaria, pokazy i konferencje, podczas których można zapoznać się z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi w branży rolniczej. W harmonogramie imprezy pojawiły się też konkursy, m.in. „Mechanik na Medal”. Wśród zwiedzających dużą grupę stanowili uczniowie szkół rolniczych. Do Bednar przybyli z najróżniejszych krańców Polski.

Organizacją wyjazdu zajął się Dariusz Wróbel, a funkcje opiekunów pełnili: Mariusz Kubina, Dariusz Wróbel.

Dnia 20 września 2023 roku odbyła się uroczysta akademia poświęcona 84. rocznicy napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Uczniowie naszej szkoły we wzruszającym montażu słowno - muzycznym przypomnieli wszystkim okoliczności agresji z 17 września 1939 roku, która przyczyniła się m.in. do wymordowania polskich oficerów w Katyniu oraz deportacji obywateli polskich w głąb ZSRS. Prawda o tamtych wydarzeniach była przez dziesięciolecia przemilczana w oficjalnym przekazie, więc dziś mamy obowiązek oddać cześć obrońcom ojczyzny.

 

Wspólne podróże, spędzanie wolnego czasu o najlepsza forma na zawarcie przyjaźni i bliższe poznanie. Uczniowie klas pierwszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej I BT, IPT, I BTP wykorzystali ten fakt, aby nawiązać relacje koleżeńskie z rówieśnikami, pod opieką nauczycieli - pana Krzysztofa Rękasa oraz pułkownika Sławomira Kułagi i wychowawczyń pań: Małgorzaty Bzówki, Anny Kowalik i Anny Goszczyńskiej, wybrali się na spływ kajakowy do Zwierzyńca. Pogoda była wręcz wymarzona, a roztoczańska przyroda zachwycała wszystkich uczestników. Nawet mieszkańcy rzeki Wieprz – dzikie kaczuszki, przyglądały się naszym zmaganiom na wodzie. Zwieńczeniem trudów pokonywania nurtów rzecznych było oczywiście ognisko. Młodzież naszej szkoły wróciła w doskonałych humorach, wyjazd integracyjny uważają za udany. Mamy nadzieję, że tak miło spędzony czas zaowocuje tym, że nasi najmłodsi uczniowie będą czuli się dobrze w naszej szkole.

Tekst: Anna Goszczyńska
Zdjęcia: Anna Kowalik

Wraz z początkiem roku szkolnego uczniowie naszej szkoły intensywnie rozpoczęli działania związane z promocją czytelnictwa. Akcja „Narodowe Czytanie”  jest organizowana przez Prezydenta RP od 2012 r., a jej nadrzędnym celem jest przybliżenie największych dzieł narodowych oraz zachęcenie dzieci i młodzieży do czytania. W tym roku, 8 września w naszej szkole odbyła się 12. edycja ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, podczas której uczniowie czytali fragmenty powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Postanowiliśmy postawić na słowo „czytane”, podkreślić je i zaakcentować. Naszym celem było, aby młodzież jak najpełniej mogła przeżyć treść czytanych słów. Powieść ,,Nad Niemnem” osadzona jest w realiach życia ludności polskiej, doświadczonej tragedią upadku powstania styczniowego, zmagań o utrzymanie ziemi w rękach Polaków. Przedstawiona jest w niej również historia pięknej miłości, ,,która wszystko przetrzyma’’. Milczącym świadkiem tych wydarzeń jest niezwykła nadniemeńska przyroda, podkreślająca charakter złożonych relacji rodzinnych, trudów życia codziennego i radości czerpanej z obcowania z ta właśnie przyrodą.

Sierpień i wrzesień to czas dożynek – podziękowań rolników za zebrane plony. W dniu 27 sierpnia 2023 r Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uczestniczył w pięknej uroczystości - ,,Dożynki Gminno-Parafialne w Izbicy 2023r”.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą, a następnie przybyli bawili się przy muzyce i uczestniczyli w konkursach. Na takim święcie nie mogło zabraknąć uczniów wraz opiekunami. Uczniowie promowali kierunki kształcone w naszej szkole oraz kurs kwalifikacyjny dla rolników. Uczniowie wszystkich zainteresowanych częstowali darmowymi słodkościami naszej specjalności, jakimi są: lody świderki, napoje mrożone, kawa latte mrożona.

Kadeci klasy wojskowej pod przewodnictwem opiekuna pana Sławomira Kułagi zorganizowali wystawę militariów wojskowych.

Opiekunami wyjazdu byli: Małgorzata Bzówka, Anna Watras-Lekan, Sławomir Kułaga. Uczniowie biorący czynny udział w promocji szkoły i w przygotowaniu poczęstunku: Grzegorz Dziedzic, Marysia Lis, Andruszak Kacper, Michał Pietraś, Mówiński Mikołaj.

Tekst Anna Watras-Lekan

5 września br. klasy maturalne – 5BT i 5PT pod opieką wychowawców: pani Renaty Bednarczyk i Agnieszki Rosochackiej uczestniczyły w Lubelskim Salonie Maturzystów. Tradycyjnie na terenie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego mieli okazję brać udział w wykładach prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej oraz w spotkaniach z pracownikami i studentami uczelni wyższych.

Uczniowie  dowiedzieli się  o możliwościach dalszej edukacji oraz o maturze, która zbliża się wielkimi krokami. Na wykładach przedstawiono wszystkie (zmienione już kilkukrotnie) wymagania oraz główne założenia nowej matury. Spotkanie było wyjątkową okazją do zapoznania się z  ofertą uczelni wyższych z różnych regionów Polski. Rozmowy ze studentami oraz pracownikami działu rekrutacji przybliżyły im wymagania jakim muszą sprostać. Każdy zainteresowany otrzymał informator o uczelniach, które wzbudziły jego zainteresowanie , co być może w przyszłości zaowocuje wyborem wymarzonych studiów.

Tekst: Agnieszka Rosochacka, Renata Bednarczyk
Zdjęcia: Uczniowie klas 5PT i 5BT