3 marca 2024r. uczestniczyliśmy w uroczystościach ku pamięci żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Święto rozpoczęliśmy według zasady BÓG HONOR OJCZYZNA od uczestnictwa szkolnego pocztu sztandarowego w nabożeństwie w Bazylice Najświętszej Maryi Panny w Chełmie. Następnie udaliśmy się na linię startową tym razem w rekordowym składzie 40 uczniów, najliczniejsza grupa spośród uczestników. To już nasza tradycja trzeci rok z rzędu w mundurach, w kolumnie czwórkowej z piosenką na ustach. Po biegu dekoracje medalami oraz wojskowa grochówka. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za poświęcenie niedzieli w imię pamięci, w imię patriotyzmu.