16 listopada 2015 roku w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie pod hasłem „Elektryczność - korzyści i zagrożenia”. Zbigniew Rasiński przy pomocy wychowawców - Joanny Troć i Justyny Stręfner - w sposób bardzo prosty i przejrzysty opowiadał o korzyściach i zagrożeniach jakie wiążą się z prądem elektrycznym. Prowadzący za pomocą doświadczeń przedstawili sposób działania urządzeń zabezpieczających i kontrolnych. Wychowankowie byli bardzo aktywni, z zaangażowaniem uczestniczyli w doświadczeniach oraz zadawali szereg bardzo ciekawych i niekiedy trudnych pytań. Mamy nadzieję, że poprzez takie działania przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych podopiecznych oraz uświadomimy im, że prąd elektryczny to nie tylko dobrodziejstwo cywilizacji, ale też zagrożenia wynikające z jego niewłaściwego użytkowania.


Tekst: Zbigniew Rasiński