http://www.zssiennica.edu.pl/album/2014/su/su.jpgW internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Internatu.
W głosowaniu tajnym, bezpośrednim
i powszechnym wychowankowie wybrali następujące skład:

Przewodniczący: Paweł Mazurek
Zastępca : Wojciech Szkoda
Skarbnik: Angelika Czyż
Sekretarz: Emil Kasiczak i Daniel Mrozek.


Nad przebiegiem wyborów czuwała niezależna Komisja Wyborcza w składzie: Przewodnicząca – Monika Bojarczuk – wychowawca w internacie oraz członkowie Justyna Nestorowicz, Jacek Kwiatosz i Dawid Pejcho – wychowankowie internatu. Zadaniem Zarządu Internatu jest reprezentowanie mieszkańców, pośredniczenie w rozwiązywaniu spraw między mieszkańcami, Dyrekcją, kierownikiem i wychowawcami. Następnie wybrany przez wychowanków Zarząd Samorządu Internatu wybrał członków do Samorządu Internatu. Członkowie koordynują pracę poszczególnych sekcji funkcjonujących w internacie: naukowej, kulturalno – rozrywkowej, sportowej oraz higieniczno – porządkowej. Zarząd Samorządu Internatu wraz z opiekunem Joanną Troć, sporządził plan pracy Samorządu Internatu na rok szkolny 2014/2015. Wszystkim kandydatom dziękujemy za udział. Głosującym za wysoką frekwencję a zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy.

Opracowała: Joanna Troć