Technik technologii żywności wykonuje swoją pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, uczeń podczas kształcenia zdobywa kwalifikacje:

 

T3. Produkcja wyrobów piekarskich

T4. Produkcja wyrobów cukierniczych

T.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

 

Absolwent szkoły znajduje zatrudnienie w laboratoriach zakładowych, stacjach sanitarno–epidemiologicznych, pracowniach analitycznych. Może też sprawować funkcje kierownicze w zakładach przetwórstwa spożywczego lub prowadzić własną działalność gospodarczą w branży przemysłu spożywczego. Kontynuacją nauki zawodu są studia wyższe ze szczególnym uwzględnieniem wydziałów technologii żywności akademii rolniczych lub na kierunkach pokrewnych.

 

 

Czytaj więcej

←Wróć