Technik żywienia i usług gastronomicznych jest bardzo atrakcyjnym zawodem, przygotowuje do świadczenia szeroko pojętych usług gastronomicznych. Dotyczą one zarówno planowania żywienia i sporządzania potraw, jak również organizacji przyjęć i usług cateringowych. Rynek usług gastronomicznych rozwija się dynamicznie, dlatego będą tworzyć się nowe miejsca pracy dla technika żywienia i usług gastronomicznych.

 

 

 

Uczeń w trakcie nauki zdobywa kwalifikacje:

 

 T.6 Sporządzanie potraw i napojów

 

 

T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

Szkoła gwarantuje bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach gastronomicznych. Uczniowie odbywają też praktyki za granicą, realizowane dzięki zaangażowaniu szkoły w poszukiwanie środków finansowych z funduszy unijnych.

Czytaj więcej

←Wróć