Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W ramach projektu „ Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” realizowanego przez Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej z dniem 20 października 2017 r. jeden z nauczycieli rozpoczyna trzysemestralne studia z zakresu: Nauczanie mechatroniki. Studia podyplomowe będzie realizowała Państwowa Szkoła Zawodowa w Chełmie. Nauczyciel po ukończeniu  tego kierunku  będzie przygotowany do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zawodach technik mechatronik i monter mechatronik oraz w  zakresie kwalifikacji potrzebnych przy kształceniu na kierunkach montaż urządzeń i systemów mechatronicznych, eksploatacja urządzeń  i systemów  mechatroniczncyh, projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych.

Opracowała: Sylwia Kowalczyk

 


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego