Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W okresie od dnia 20 października 2017 r. -   do dnia 25 listopada 2017 r. będzie realizowany kurs –Bukieciarstwo – kompozycje żywe i sztuczne dla 5 uczniów Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej w ramach projektu: „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery”. Zajęcia w ramach kursu odbędą się w Chełmie oraz w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.

Opracowała: Sylwia Kowalczyk

 


Projekt „Kwalifikacje zawodowe drogą do kariery” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego