Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

 

Dnia 22 maja 2015 roku miała miejsce kolejna lekcja otwarta realizowana w ramach projektu „Lepszy Start – program rozwojowy technikum w Siennicy Różanej”. Tym razem skierowana była do uczniów kształcących się w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. Naszą szkołę odwiedzili przedstawiciele jednostek naukowych oraz podmiotów gospodarczych. Gościliśmy prof. dr hab. Edmunda Lorencowicza z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie oraz p. Krzysztofa Gnypa z firmy Roltex Krasnystaw. Dzięki uprzejmości naszych gości mieliśmy możliwość wysłuchania dwóch interesujących wykładów. Prof. Lorencowicz mówił o wyzwaniach współczesnej techniki rolniczej zaś p. Krzysztof Gnyp przedstawił ciekawą prezentację na temat nowoczesnych rozwiązań w technice rolniczej na przykładzie marek CLAAS, HORSCH, LEMKEN, BEDNAR. Uczniowie wykazali duże zainteresowanie poruszanymi tematami czego wyrazem była merytoryczna dyskusja z prowadzącymi lekcję otwartą oraz bardzo duża ilość pytań kierowanych przez uczniów wobec naszych gości. Dziękujemy bardzo za wizytę i poszerzenie naszych horyzontów myślowych.


Katarzyna Czajka