Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

ZARZĄD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

 

PRZEWODNICZĄCA – PATRYCJA ZAWORSKA  kl. II BTP

ZASTĘPCA – JAKUB MĄDRAL  kl. III BT a

SKARBNIK – EWELINA SITARZ  kl. I BTP

SEKRETARZ – NATALIA NOSAL  kl. IV PT

OPIEKUN SU – RENATA DYK

 

 

Kochamy naszych chłopców - galeria

Wybory do SU 2016/2017 - galeria


Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w roku 2016/2017 - pobierz

Regulamin samorządu - pobierz


  Pomagamy Wojtkowi – naszemu koledze chorującemu na białaczkę - galeria


 

Kiermasz książek