Harmonogram przystępowania zdających do egzaminu w sesji czerwiec-lipiec 2018 z części pisemnej i praktycznej w kwalifikacjach