31 sierpnia 2018 r.

Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec – lipiec 2018 r.

 Odbiór świadectw i dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie potwierdzających kwalifikacje zawodowe