Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Uczniowie klas IV Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej w dniu 07 października 2015 r. obejrzeli spektakl teatralny pt. „Żyd na beczce”, oparty na motywach reportażu H. Krall  - „Zdążyć przed Panem Bogiem”. Widowisko wyreżyserował Marek Tercz, który wcielił się w postać Marka Edelmana. W roli Hanny Krall wystąpiła Magdalena Jarek. Spektakl wystawił Kielecki Teatr Lektur.

Spowiedź Marka Edelmana stała się inspiracją do zrealizowania spektaklu o istocie powstania w warszawskim getcie w 1943 r. Inscenizacja ta jest próbą przełożenia na język współczesnych emocji HOLOCAUSTU – widzianego oczyma świadka i ofiary – jednego z przywódców powstania. To, co wyłania się spod jego wspomnień burzy całkowicie dotychczasowy obraz bohaterstwa obrońców getta. Świat, który rysuje słowami, jest wręcz nierzeczywisty, przeraża swoją potwornością, przerasta wszelkie wyobrażenia.

Spektakl został wystawiony na scenie Krasnostawskiego Domu Kultury. Uczniowie mogli w sposób aktywny uczestniczyć w kulturze, spotkać się z „żywym teatrem”.

Wyjazd zorganizowały  - Ewa Dobrzańska – Mochniej i Anna Rybak.

           Wydarzenie to miało miejsce 3 października 2015 r. na terenie stadionu sportowegow Jabłoniu. Przedsięwzięciu przeświecało  hasło: ,, "Rolnictwo ekologiczne i produkty rolne wysokiej jakości przyszłością polskiej wsi - PROW 2014-2020" , gdzie honorowym gościem był Podsekretarz Stanu  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Tadeusz Nalewajk.

Pod namiotem o powierzchni 2000 m2 każdy  z przybyłych mógł znaleźć  coś dla siebie. Uczestnicy mieli okazję wziąć udział w pokazie kulinarnym na bazie produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych, promującym systemy jakości i produkty ze znakami: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność. Spróbowali produktów lokalnych z różnych regionów Polski, odwiedzając 45 stoisk, prezentujących poszczególne Szkoły Rolnicze. Wysłuchali koncertu zespołu muzycznego i obejrzeli inne występy artystyczne. Odwiedzili stanowiska firm rolniczych i zobaczyli zaprezentowany przez nie sprzęt. Być może udzielili wywiadu w TVP.

Oprócz szkół resortowych w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele agencji rolnych, grupy producentów rolnych, Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości.

Nasza szkoła  także uczestniczyła w tych obchodach. Na szkolnym stoisku znalazło się  to, co w lokalnej kuchni mamy najlepszego: cebularze, pieczone pierogi, wędliny, miód, domowe przetwory z ekologicznych warzyw i owoców, starannie przygotowywane pod nadzorem nauczycieli przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Zwiedzający z pewnością docenili także siennicką gościnność.

Delegacji przewodniczył dyrektor Jacek Jagiełło wraz z wicedyrektor Anną Kowalik. Szkołę reprezentowali też nauczyciele: Anna Rybak, Anna Skubisz, Justyna Stręfner i Krzysztof Rękas oraz uczennice: Karolina Burdan, Żaneta Saja, Emilia Sysa, Marta Kawęcka.

Tekst: Justyna Stręfner

Dnia 30 września 2015r. w  Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  tradycyjnie, jak co roku obchodziliśmy Dzień Chłopaka.  Z tej okazji dziewczyny przygotowały wraz z Panią Justyną Stręfner część artystyczną.  Spotkanie poprowadziły Agnieszka Lewandowska i Malwina Adamczuk przedstawicielki Samorządu Internatu. Oprawę muzyczną przygotował Pan Marian Sawicki z zespołem w składzie: Karolina Kopeć, Monika Koman, Żaneta Saja, Paulina Repeć, Kamil Chuszcza, Arkadiusz Miszczak, Jakub Mądral. Następnie odbył się konkurs na Super Chłopaka internatu. Aby uzyskać tak zaszczytny tytuł chłopcy musieli wykazać się w konkurencjach: wiązania krawatu na czas, plecenia warkocza, jak również wiedzy na temat szkoły i internatu.  Jury podsumowało punkty i wyłoniło zwycięzcę. Zaszczytny tytuł ,, Mistera Internatu 2015/2016” zdobył Jakub Mądral, tuż zanim uplasował się Damian Wrona, trzecie miejsce zajął Jan Giangreco. Podczas uroczystości głos zabrała Pani wicedyrektor Anna Kowalik życząc naszym chłopcom dużo śmiałości w dążeniu do własnych celów, odwagi w kroczeniu swoją drogą, a także wytrwałości w każdym działaniu i spełnienia marzeń.  Dziewczyny nie zapomniały  także o małej niespodziance dla chłopaków, jakim był tort.

Po tych niemałych emocjach nadszedł czas na zabawy integracyjne dla wszystkich mieszkańców internatu. Wiele radości i pozytywnych emocji wywołało wspólne biesiadowanie przy ognisku oraz zabawa integracyjna –dyskoteka. Cele integracyjne zostały osiągnięte w stu procentach.

Chłopcom życzymy dużo wytrwałości w życiowych wyborach jak również cierpliwości dla nas płci pięknej.

Organizatorami uroczystości były: Justyna Stręfner , Renata Dyk.

Opracowała: Justyna Stręfner

Chętni uczniowie Technikum im. Augusta Cieszkowskiego  mają szansę uczestniczyć w LXVII Olimpiadzie Matematycznej. Zawody Olimpiady są trójstopniowe. Biorą w niej udział Marian Strus uczeń klasy IV BT Technikum oraz Michał Mrozek uczeń klasy III BTb Technikum. Opiekę nad uczniami sprawują Renata Dyk i Anna Skubisz – nauczyciele matematyki.

Zawody stopnia I (wstępne) polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w domu. Zadania te są w trzech seriach po cztery. Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów stopnia II ogłoszone zostaną przed końcem stycznia. Żeby zakwalifikować się do zawodów II stopnia, nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań.

Zawody stopnia II (okręgowe) odbędą się pod koniec lutego i mają formę egzaminu. Organizowane są przez komitety okręgowe (zadania są takie same w całej Polsce). Trwają dwa dni, każdego jest pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań. Lista zakwalifikowanych do zawodów stopnia III pojawi się w połowie marca.

Zawody stopnia III (centralne) odbędą się w pierwszej połowie kwietnia. Od L Olimpiady mają formę czterodniowego wyjazdu, z czego pierwsze dwa dni poświęcone będą na rozwiązywanie zadań (podobnie jak w zawodach II stopnia), a dwa następne — na różne atrakcje (w tym czasie komisja sprawdza rozwiązania). Ostatniego dnia odbędzie się uroczyste zakończenie Olimpiady — ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Udział w finale Olimpiady Matematycznej daje:

  • szóstkę z matematyki na koniec roku,
  • szóstkę z matematyki na maturze (na poziomie rozszerzonym),
  • wstęp bez egzaminu na wiele wydziałów wyższych uczelni, nie tylko matematycznych.

Laureaci mają zapewniony wstęp bez egzaminu na jeszcze większą liczbę wydziałów niż finaliści. Prócz tego sześcioro najlepszych stanowi delegację polską na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną, a kilkoro następnych — na Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną i Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Kilkanaście najlepszych osób jedzie na dwutygodniowy obóz naukowy Olimpiady Matematycznej.

            Życzymy powodzenia uczestnikom!!!

                                                                       Anna Skubisz

 

 

Wzorem lat ubiegłych w pierwszych dniach nauki szkolnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się kiermasz podręczników szkolnych zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły a w szczególności pierwszoklasistów.

 

Opracowała: Renata Dyk

 

Do kalendarza powiatowych uroczystości patriotycznych na stałe wpisały się obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. W 76 lat od tego wydarzenia - 17 września – pamięć poległych została uczczona wspólnym wysiłkiem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Miasta Krasnystaw i środowisk kombatanckich. Obchody rozpoczęły się w miejscu szczególnym – przy pamiątkowym krzyżu ustawionym na placu po dawnej katowni UB, która mieściła się w Krasnymstawie przy skrzyżowaniu ulicy Mostowej i ulicy Kościuszki. Na uroczystość przybyli: senator Józef Zając, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Elżbieta Prus, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki oraz kombatanci, przedstawiciele szkół z terenu miasta i powiatu, młodzież szkolna i mieszkańcy regionu. Uczestnicy uroczystości po wysłuchaniu hymnu narodowego i wspólnej modlitwie prowadzonej przez ks. dziekana Henryka Kapicę, złożyli kwiaty przy krzyżu. Następnie wraz z licznie przybyłymi pocztami sztandarowymi udali się do kościoła św. Franciszka Ksawerego na mszę świętą w intencji wszystkich tych, którzy w obronie ojczyzny stracili życie. Hołd poległym oddano również przy pamiątkowych tablicach umieszczonych na ścianie kolegium pojezuickiego oraz w ogrodzie im. św. Jana Pawła II, który mieści się przy świątyni.

Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej reprezentowany był na uroczystości przez dyrektora Jacka Jagiełłę oraz szkolny poczet sztandarowy. Opiekę nad uczniami pełnił w tym dniu Krzysztof Rękas.

 

 

Monika Nagowska

16 września 2015 roku młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w spotkaniu z Taduszem Nalewajkiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sławomirem Sosnowskim - Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Arkadiuszem Bratkowskim – członkiem Zarządu Województwa. Spotkanie zorganizował Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, który powitał zaproszonych gości w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. W trakcie spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących rolnictwa, wspólnej polityki rolnej, skutków suszy, czy też Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z zaproszenia skorzystało liczne grono osób zainteresowanych tą tematyką, m.in.: rolnicy, prezesi krasnostawskich firm, dyrektorzy szkół rolniczych, przedstawiciele samorządów gmin oraz reprezentanci Urzędu Miasta Krasnystaw. Szkołę z Siennicy Różanej – oprócz grupy uczniów - reprezentowała kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły: dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownicy (Mariola Tomaszewska i Dawid Jaruga) oraz nauczyciele (Elżbieta Krochmalska, Monika Nagowska, Anna Karwat i Krzysztof Rękas).

 

Monika Nagowska

W dniu 14 września grupa pięćdziesięciu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wyjechała na mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami „Górnik” Łęczna – „Wisła” Kraków. Był to kolejny wyjazd naszej młodzieży na wydarzenie sportowe. Tym razem uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda organizacja imprezy masowej na najwyższym poziomie piłkarskim w Polsce jakim jest ekstraklasa.

Nasz głośny doping pomógł drużynie z Lubelszczyzny pokonać przeciwników z Krakowa w stosunku 1 – 0. Dla drużyny „Wisły” była to pierwsza porażka w obecnych rozgrywkach.

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali: kierownik Internatu p. Dawid Jaruga oraz nauczyciele: p. Krzysztof Rękas, p. Waldemar Jurkiewicz, p. Marcin Suchodolski, p. Zbigniew Rasiński.

Opracował: Krzysztof Rękas