Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W dniu 10.03.2016 r. młodzież internatu ZSCKR w Siennicy Różanej rozegrała wyjazdowy debiutancki mecz piłki siatkowej w ramach ,, INTERNACKIEJ TOWARZYSKIEJ LIGI PIŁKI SIATKOWEJ SZKÓŁ ROLNICZYCH’’ .

Wyjazd do ZSCKR w Okszowie zakończył się wygraną młodzieży z Siennicy 3:1 . Rywalizacja przebiegała w sportowej i przyjaznej atmosferze i miała ona na celu promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku, współzawodnictwa z zachowaniem i przestrzeganiem zasad fair –play.

Wyjazd do ZSCKR w Okszowie zorganizowali Dawid Jaruga, Krzysztof Rękas i Waldemar Jurkiewicz.

 

     9 marca 2016 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych poświecone pamięci Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Uroczystość odbyła się pod patronatem narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz patronatem honorowym Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela. Gościem honorowym obchodów był Marek Franczak, syn ostatniego Niezłomnego Józefa Franczaka.

     Żołnierze Wyklęci – zwani też Niezłomnymi - to żołnierze podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiający opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 1944-1963. Do podziemia antykomunistycznego przeszli głównie żołnierze Armii Krajowej oraz osoby, które nie chciały zgodzić na radziecką dominację w kraju. Głównymi organizacjami podziemnymi były: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, wywodzące się z Armii Krajowej oraz Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i Narodowe Siły Zbrojne. Do 1956 roku do Związku Radzieckiego wywieziono ponad 40 tysięcy żołnierzy podziemia. W końcu lat 40. i na początku 50. ponad 250 tysięcy więziono i przetrzymywano w obozach pracy. Józef Franczak ps. „Lalek”, ostatni z Żołnierzy Wyklętych, zginął w obławie SB i ZOMO w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami na Lubelszczyźnie 21 października 1963 roku.

     Ponieważ obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały poświecone pamięci sierż. Józefa Franczaka, delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego udała się do Piask, by złożyć hołd ostatniemu Niezłomnemu. Wraz z panem Markiem Franczakiem wieńce pod pomnikiem złożyli: dyrektor Jacek Jagiełło i Anna Kobierska - kierownik Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka. W skład delegacji weszli również: Grzegorz Lipa – pełnomocnik Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka oraz przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i uczniowie.

     Główne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Podczas uroczystości byli obecni: Marek Franczak , Anna Kobierska i Grzegorz Lipa oraz Janusz Szpak (Starosta Krasnostawski), Krystyna Skóra (Sekretarz Urzędu Gminy w Siennicy Różanej), ks. kan. Ryszard Siedlecki, ks. kan. Józef Serej, Dariusz Michalak (Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Siennicy Różanej), Andrzej David Misiura (Dyrektor Centrum Kultury w Siennicy Różanej), asp. Piotr Kita, przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele i młodzież – w tym grupa gimnazjalistów.

     Uczniowie z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wcielili się w role młodych ludzi żyjących w czasach powojennej Polski. Byli to: Malwina Adamczuk, Magdalena Tochman, Paulina Repeć, Monika Koman, Żaneta Saja, Karolina Kopeć, Arkadiusz Siedlecki, Damian Wrona, Bartek Ostrówka, Adam Kosarski, Jakub Mądral i Arkadiusz Miszczak. Spotkanie poprowadzili Ewa Kmieć i Paweł Mazurek. Młodzież przedstawiła losy ostatniego Niezłomnego sierż. Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycieli - Justynę Stręfner i Joannę Troć. O oprawę muzyczną zadbał Marian Sawicki.

     Po zakończeniu uroczystej akademii w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie z panem Markiem Franczakiem - synem sierż. Józefa Franczaka.

    Gość opowiedział o swoich rodzinnych losach, kiedy to ojciec uciekał  przed Urzędem Bezpieczeństwa i NKWD oraz o życiu bez ojca, o dumie z bycia synem „bandyty”.  Opowiadał o ideach wolnościowych, które przyświecały walce Józefa Franczaka oraz jego towarzyszy broni, a także o trudach, z jakimi zmagali się w późniejszych latach, np. w czasie „amnestii” ogłoszonej przez władze komunistyczne. Wstrząsająco zabrzmiały słowa o aresztowaniach i torturach, których dokonywano na młodych żołnierzach oraz o późniejszych procesach ekshumacyjnych, o docieraniu do prawdy.


     W spotkaniu brali udział: dyrektor Jacek Jagiełło, nauczyciele oraz mieszkańcy internatu. To była piękna lekcja historii dla każdego z nas. Mamy nadzieję, że ponownie spotkamy się z panem Markiem Franczakiem.


Cześć pamięci Żołnierzom Wyklętym!
Tekst: Justyna Stręfner  i Joanna Troć.

 

,,Poezja jest światem przeżyć i refleksji. Jest po trochu, jak mówienie ludzkim językiem w dobie maszyn i komputerów.” (Ks. Jan Twardowski) – to motto VI Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Wiersza Autorskiego „Stan Poetycki”, do którego została zakwalifikowana na podstawie nadesłanych wierszy  uczennica klasy I Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej Paulina Repeć. Finał konkursu miał miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

Konkurs był adresowany do osób piszących wiersze. Do udziału w imprezie zaproszono reprezentantów wszystkich pokoleń. Występy artystów oceniało jury w składzie Anna Kistelska, Katarzyna Smyk, które wzięło pod uwagę zarówno „kunszt literacki” prezentowanych utworów,  jak i sposób ich recytacji. Uroczystość uświetnił również występ Jerzego Kałdłasia, który zaprezentował monodram ,,Konopielka’’.

Dzięki udziałowi w konkursie Paulin miała okazję spotkać młodych twórców z województwa lubelskiego, zaprezentować swoją twórczość przed szeroką publicznością, uczestniczyć w spektaklu teatralnym. Jej występ zyskał aplauz publiczności. Przywiozła z niego ważne doświadczenia i śliczne wieczne pióro, które ma ją inspirować do kolejnych prób twórczych.

Tekst opracowała Ewa Dobrzańska - Mochniej

Załącznik - pobierz

Serdecznie zapraszamy Młodzież z bloku żywieniowego do wzięcia udziału w WIELKANOCNYM KONKURSIE KULINARNYM.

Konkurs odbędzie się dnia 14 marca 2016 roku w pracowni 122 o godzinie 8:00. Wielkanocne zwyczaje kulinarne dają szerokie pole do popisu w doborze i przyrządzaniu potraw.  Udział w konkursie pomaga młodym ludziom w zdobywaniu cennego doświadczenia oraz w rozwoju kariery. Oferuje również możliwość poszerzenia kulinarnych horyzontów,
odkrywa i promuje talenty.

Ideą konkursu jest propagowanie różnorodności potraw i napojów oraz tradycji kulinarnych związanych ze Świętami Wielkanocnymi. Uczniowie mają możliwość dokonywania oceny własnych umiejętności zawodowych, rozwijania zawodowych zainteresowań, rozbudzania pomysłowości i inicjatywy, wyrabiania poczucia estetyki i piękna. Konkurs przyczynia się także do integracji uczniów wszystkich klas żywieniowych.

Formuła konkursu

W konkursie mogą brać udział uczniowie bloku żywieniowego (grupy  2 osobowe).
Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele przedmiotów zawodowych - organizatorzy konkursu.

 

Anna Rybak

       28 lutego 2016 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wzięła udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, jakie odbyły się w Chełmie. Organizatorem tego wydarzenia była Fundacja Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej i Rozwoju „Activitas”. Uroczystość objęła patronatem pani Beata Mazurek – Poseł na Sejm RP. Uczestniczył w niej Wojewoda Lubelski – Przemysław Czarnek.
      Szkołę reprezentowali: dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownik internatu Dawid Jaruga oraz nauczyciele - Grzegorz Małek, Justyna Stręfner i Joanna Troć. Na uroczystości obecny był także szkolny poczet sztandarowy, czyli uczniowie: Agnieszka Dąbska, Patrycja Zaworska i Paweł Miszczak.
      Obchody rozpoczęły się w kościele pw. Chrystusa Odkupiciela od mszy sprawowanej w intencji poległych, pomordowanych oraz żyjących przedstawicieli Polskiego Państwa Podziemnego. Następnie w Parku Miejskim przy ul. Armii Krajowej odbyły się główne uroczystości. Dyrektor Jacek Jagiełło i wicedyrektor Anna Kowalik złożyli wieniec pod pomnikiem 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej. Wartę honorową pełnili żołnierze z 1. Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego stacjonującego w Chełmie i poczet sztandarowy Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej.
      By uczcić pamięć o żołnierzach wyklętych zorganizowano również dwa biegi „Tropem wilczym” - bieg honorowy na dystansie 1963 m i bieg główny na dystansie 5 km. Delegacja nauczycieli wystartowała w biegu honorowym ku czci Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Jego dystans wyznaczono nieprzypadkowo - 1963 to rok śmierci ostatniego niezłomnego żołnierza wyklętego. Pani wicedyrektor Anna Kowalik zajęła w biegu II miejsce, a pan Dawid Jaruga III miejsce. Zwycięzcom wręczono puchary, a pozostali uczestnicy biegu - Jacek Jagiełło, Grzegorz Małek i Joanna Troć - otrzymali pamiątkowe medale.
      Tekst: Joanna Troć
     

16 lutego 2016 roku odbył się III Halowy Turniej Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. W turnieju wzięło udział ponad siedemdziesięciu uczestników z siedmiu szkół gimnazjalnych z powiatów krasnostawskiego i chełmskiego. W rozgrywkach wzięły udział drużyny gimnazjalistów z Sielca, Małochwieja Dużego, Izbicy, Gorzkowa, Siennicy Różanej, Fajsławic i Krasnegostawu. Uroczystego otwarcia turnieju dokonał dyrektor Jacek Jagiełło, życzył uczestnikom udanej sportowej rywalizacji oraz miłych wrażeń z pobytu.

      W trakcie turnieju grupy gimnazjalistów zapoznały się z ofertą edukacyjną, zwiedzały szkolne obiekty oraz internat. Wszyscy byli pod wielkim wrażeniem bazy dydaktyczno–sportowej jaką dysponuje szkoła.  Podczas trwania zawodów młodzi sportowcy oraz ich opiekunowie mieli okazję, by skosztować potraw przygotowanych przez nauczycieli i uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Młodzież w oczekiwaniu na wyniki turnieju delektowała się ciastami, kanapkami i oryginalną pizzą upieczoną w profesjonalnie wyposażonej pracowni gastronomicznej.

      Po bardzo emocjonujących rozgrywkach najlepszą drużyną III edycji turnieju okazała się drużyna z Małochwieja Dużego. Kolejne lokaty zajęła młodzież z Siennicy Różanej (II miejsce), Fajsławic (III miejsce), Izbicy (IV miejsce), Sielca (V miejsce), Gorzkowa (VI miejsce) oraz uczniowie Gimnazjum nr 3 w Krasnymstawie (VII miejsce).  Każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar, dyplom i upominki.  Wręczenia pucharów oraz nagród dokonał dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. O sportową rywalizację w duchu „fair play” zadbali sędziowie Chełmskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej - Tomasz Misztal i Tomasz Majewski -  którzy nieodpłatnie sędziowali zawody.

      Uczestnicy w wesołych nastrojach opuszczali szkołę w Siennicy Różanej. Zapowiedzieli, że z pewnością wezmą udział w kolejnej edycji turnieju za rok.

 

 

Tekst: Krzysztof Rękas

28 stycznia 2016 r. uczniowie z klasy I BTP Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wspólnie z wychowawcą  Renatą Dyk i opiekunami Anną Karwat i  Anną Rybak uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Zamościa. Wyjazd miał na celu zintegrowanie młodzieży z klasy pierwszej, jak również poznanie historii najbliższego regionu. Głównym punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum Militariów, Arsenału oraz wystawy obrazów. Następnie wspólnie z przewodnikiem grupa udała się na zwiedzanie zamojskiej starówki. Po bardzo owocnym zapoznaniu się z historią Zamościa w ramach relaksu młodzież wraz z opiekunami udała sie na seans filmowy do kina Stylowy w Zamościu.

 

Uwaga uczniowie!

Ogłaszamy konkurs  szkolny pod nazwą „ Jaka przyszłość turystyki wiejskiej”.

Tematyka konkursu dotyczy następujących zagadnień:
- Rola turystyki wiejskiej w nowoczesnej gospodarce;
- Współczesne wyzwania komunikacji marketingowej w turystyce wiejskiej;
- Partnerstwo i współpraca produktów sieciowych w turystyce wiejskiej ;
- Perspektywiczne kierunki rozwojowe turystyki wiejskiej.

Dnia 14 marca 2016 roku do godziny 10:00 odbędzie się rozstrzygnięcie. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy zgłaszać do organizatorów w osobach: Renaty  Dyk, Anny Rybak, Teresy Mikuckiej, Anny Watras – Lekan.

Przedstawione prace  mogą zostać przygotowane w kategoriach:

- Film,
- Prezentacja multimedialna,
- Fotoreportaż,
- Spot promocyjny.

Laureaci konkursu będą uczestniczyć w VIII Międzynarodowych Targach Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki AGROTRAVEL w dniu 08 kwietnia 2016 roku.