Pamięć nie umiera nigdy …


W Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie poświęcone Światowemu Dniu Sybiraka oraz Dnia Zadusznego. Swoją obecnością zaszczycili nas Dyrektor Pan Jacek Jagiełło, wicedyrektor Pani Anna Kowalik, Kierownik internatu Pan Dawid Jaruga oraz  grono pedagogiczne.
Wychowankowie zamieszkujący internat przygotowali cześć artystyczną upamiętniającą czas martyrologii Polaków na Syberii. Młodzież oddała w ten sposób hołd poległym na wygnaniu  - więzionym w wielu obozach i łagrach w odległych wschodnich i północnych regionach byłego Związku Radzieckiego. Katyń, Miednoje, Charków, Bykownia, Kołyma, Krasnojarsk, Irkuck, Donbas, Workuta, Magadan, Kazachstan, Borowicze to miejsca  – symbole martyrologii naszego narodu, nazywane ogólnie  SYBIREM, a ofiary SYBIRAKAMI.

 

Uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej przyłączyli się do akcji promującej ideę przekazywania narządów do przeszczepu.

W szkole zorganizowano szereg pogadanek na ten temat, a 4 listopada wszyscy chętni do wzięcia udziału w społecznej kampanii stawili się na szkolnym dziedzińcu z sercami w dłoniach. Uformowali wielkie serce, w którego środku widniał napis: „Zostań dawcą”. Od tego czasu z pewnością inaczej spojrzą na kwestię transplantacji narządów. Bardziej świadomie.

 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów i pracowników Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej do wzięcia udziału w akcji charytatywnej na rzecz dzieci z ,Domu Dziecka w Krasnymstawie.

 
Zbiórkę prowadzimy od 9 listopada do 14 grudnia 2015 roku pod hasłem ,,Jeśli dobre serce masz, pomóż dzieciom póki czas" (św. Jan Paweł II).

Mile widziane: ciasteczka, batoniki, chrupki, lizaki, czekoladki, maskotki.


Organizatorzy: Anna Watras-Lekan, Anna Rybak.
Szczegółowych informacji udzielają organizatorzy akcji.

Z góry dziękujemy hojnym darczyńcom.

Od 6 do 28 października 2015 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbywały się mecze siatkarskie w ramach Mistrzostw Szkoły w piłce siatkowej dziewcząt. W rywalizacji wzięły udział cztery drużyny reprezentujące każdą klasę. Zawody rozgrywane były systemem "każdy z każdym" (system kołowy), w którym rywalizacja polegała na bezpośrednich pojedynkach pomiędzy drużynami.

Klasę IV PT reprezentowały: Elżbieta Mazurek (kapitan), Karolina Kotyła, Katarzyna Kręgulec, Marlena Wójcik, Dorota Krasowska, Ewa Kmieć oraz Magdalena Surma. Reprezentantki klasy III PT: Monika Koman (kapitan), Natalia Nosal, Patrycja Karpiuk, Anita Kobusińska, Karolina Burdan, Weronika Dąbska, Justyna Wojcieszuk. Klasa II PT w składzie: Dominika Zaj (kapitan), Magdalena Tochman, Agnieszka Lewandowska, Anna Szadura, Wiktoria Dębicka, Agnieszka Karczewska, Nika Wojtowicz. W skład drużyny klasy I BTP weszły: Natalia Mazurek (kapitan), Patrycja Zaworska, Wiktoria Stępień, Paulina Repeć, Katarzyna Nizioł, Angelika Bednaruk oraz Agnieszka Dąbska.
Zwycięską drużyną I Mistrzostw Szkoły w piłce siatkowej dziewcząt została klasa I BTP wygrywając wszystkie mecze. Drugie miejsce zajęła klasa II PT, trzecią lokatę wywalczyła klasa III PT, a na miejscu czwartym tuż za podium uplasowała się klasa IV PT. Sędziowie turnieju Beata Maluga i Waldemar Jurkiewicz wyłonili najbardziej wszechstronną zawodniczkę turnieju, a została nią Angelika Bednaruk z klasy I BTP.

Beata Maluga


Wstąpił w nas duch rywalizacji, każdej drużynie zależało na zdobyciu jak najwyższego miejsca w turnieju. Odzwierciedleniem tego były emocje panujące na boisku oraz walka o piłkę. Niemniej jednak chęć zwycięstwa nie przeszkadzała nam grać według zasad fair play. Na boisku panowała pozytywna energia z dużą dawką humoru. Było fajnie.

Monika Koman

Uczniowie Technikum im. Augusta Cieszkowskiego 23 października 2015 r. wzięli udział w XLII Olimpiadzie Wiedzy Technicznej, której organizatorem jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo–Technicznych NOT. W pierwszym etapie olimpiady uczestniczyli następujący uczniowie: Marian Strus (z klasy IV BT) oraz Dariusz Kostrzanowski, Michał Mrozek i Rafał Furgała (wszyscy z klasy III BTb). Opiekę nad uczniami pełnili Janusz Łaniewski i Anna Skubisz – nauczyciele przedmiotów zawodowych.


Zawody I stopnia (szkolne) polegają na rozwiązywaniu zestawu testów i zadań z techniki opracowanych przez Komitet Główny OWT. Kwalifikacji uczestników do zawodów II stopnia dokonuje Komitet Okręgowy OWT przyjmując, że uczestnik powinien uzyskać minimum 16 punktów. Zawody II stopnia (okręgowe) polegają na rozwiązaniu zadań z zastosowania informatyki w technice lub zadań z optymalizacji. Odbędą się one 14 stycznia 2016 r. w miejscach ustalonych przez Komitet Główny OWT i mają formę egzaminu. Do zawodów III stopnia (centralnych) kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki i jednocześnie uzyskali co najmniej 51% punktów możliwych do zdobycia podczas zawodów II stopnia.


Udział w finale Olimpiady Wiedzy Technicznej pozwala uzyskać: dyplom oraz zaświadczenie Laureata i Finalisty OWT, a także cenne nagrody rzeczowe. Zwycięzcy mają prawo ubiegania się o przyjęcie bez egzaminów wstępnych na określone kierunki studiów, zgodne z uchwałami senatów wyższych uczelni technicznych.


                                                                       Anna Skubisz

 

22 października 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się Wielobój Użytkowania i Obsługi Ciągników i Maszyn Rolniczych o Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był on efektem oczekiwań uczniów, którzy z wielkim zainteresowaniem przyjęli propozycję przeprowadzenia „nie byle jakiego”  konkursu sprawdzającego nabytą wiedzę i umiejętności oraz promowania naszej placówki i tworzenia jej pozytywnego wizerunku w środowisku.

 

21 października 2015 roku delegacja z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej udała się do Lublina na uroczystość wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów. Stypendia przyznawane są od 1997 roku. Otrzymują je najlepsi uczniowie z całej Polski, ze szkół ponadgimnazjalnych, w których naukę kończy egzamin maturalny. Wśród wymagań, jakie musi spełnić kandydat jest wysoka średnia ocen (minimum 4,75) i bardzo dobra ocena z zachowania lub szczególne uzdolnienia w wybranej dziedzinie. Stypendia w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego wręczali - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Tadeusz Sławecki i Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz. W tegorocznej edycji wyróżnionych zostało 243 uczniów z Lubelszczyzny. Wśród nich znalazł się także uczeń Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej - Andrzej Stasak. Towarzyszył mu w tym uroczystym dniu dyrektor Jacek Jagiełło.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Mariola Tomaszewska

Dnia 21 października 2015 roku gościliśmy w szkole dr Ireneusza Siudema  - psychologa, naukowca, praktyka, psychoterapeutę i  wieloletniego pracownika  Instytutu  Psychologii UMCS  w Lublinie. Dr Siudem pracując z młodzieżą, specjalizuje się w zakresie  profilaktyki uzależnień.  Taki też był temat przewodni spotkania z uczniami:  „Współczesne zagrożenia – nowe substancje psychoaktywne”. Prelegat podkreślił, że w obecnej dobie młodzież posiada dużą wiedzę na temat dopalaczy, orientuje się,  jakie są skutki ich zażywania.  Pytaniem kluczowym jest więc dlaczego, pomimo posiadanej wiedzy, nadal tak wielu młodych ludzi sięga po środki psychoaktywne. Dr Siudem przytoczył trzy historie młodych osób, opowiedział o tym,  jak ich życie zmieniło się po kontakcie z narkotykami.
W każdym przypadku nastąpiła utrata zdrowia,  kalectwo, degradacja społeczna, duże utrudnienia w rozwoju zawodowym, a na samym końcu uzależnienie. Podsumowując zajęcia dr Siudem przytoczył jedno zdanie, które w przeciągu 20-letniej pracy słyszy od leczących się młodych  21 – 23 letnich pacjentów oddziałów detoksykacyjnych  - ,, Oddałbym wszystko,
a zazwyczaj nie mają już nic, aby móc cofnąć czas do tego pierwszego razu i uciec jak najdalej od tego momentu”. Dziękujemy doktorowi za ciekawą prelekcję. Spotkanie odbyło się w stołówce internatu.

„Nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli.” – Jan Paweł II

Tymi słowami Wielkiego Polaka, ulubieńca młodych ludzi rozpoczęło się 20 października 2015 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej uroczyste ślubowanie uczniów z klas pierwszych. Uroczystość swą obecnością uświetnili przybyli goście: starosta krasnostawski – Janusz Szpak, sekretarz gminy Siennica Różana – Krystyna Skóra, ks. Józef Serej i ks. Ryszard Siedlecki, przedstawiciele Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klas pierwszych.

Klasy I BTP Technikum dwuzawodowa; w zawodach: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych i  Technik Mechanizacji Rolnictwa oraz klasa I Zasadniczej Szkoły Zawodowej złożyli uroczystą przysięgę ślubowania na Sztandar Szkoły. Następnie Pan dyrektor Jacek Jagiełło dokonał ceremonii pasowania na ucznia.

Część oficjalną uroczystości zakończył program artystyczny zaprezentowany przez uczniów z klas starszych Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej przygotowany pod kierunkiem wychowawców klas pierwszych Pani Renaty Dyk i Pana Marcina Suchodolskiego oraz Pana Mariana Sawickiego.

Wzorem lat ubiegłych, idąc ze szkolną ideą „Niech coś po nas zostanie…”  kolejnym punktem uroczystości było  zasadzenie pamiątkowych klonów przez klasy pierwsze. W tym celu po części artystycznej Pan dyrektor Jacek Jagiełło wspólnie z wychowawcami i uczniami z klas pierwszych udali się na zewnątrz by zasadzić pamiątkowe drzewo.

Kolejna część uroczystości przysłowiowe „Otrzęsiny” rozpoczęła się słowami:

„Wkroczyliśmy w nowy etap edukacji. Zawiłą i krętą ścieżką zmierzamy powoli ku dorosłości. Poszukujemy wszelkich receptur, kierujących nas na właściwe tory życia”...

Pierwszaki poddani zostali kilku próbom przygotowanym przez uczniów z klas starszych, których pomysłowość była nieograniczona. Mogliśmy podziwiać ich umiejętności ruchowe, słuchowe, manualne oraz wokalne.

Wszystkie konkurencje oceniane były przez powołane jury pod przewodnictwem Pana kierownika Internatu Dawida Jarugi. Zwycięską klasą okazała się klasa I BTP Technikum.

Po uroczystościach zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie udali się na spotkanie integracyjne przygotowane przez rodziców i wychowawców uczniów klas pierwszych. Wszystkim towarzyszył humor, uśmiech i dobra zabawa.