Chętni uczniowie Technikum im. Augusta Cieszkowskiego  mają szansę uczestniczyć w LXVII Olimpiadzie Matematycznej. Zawody Olimpiady są trójstopniowe. Biorą w niej udział Marian Strus uczeń klasy IV BT Technikum oraz Michał Mrozek uczeń klasy III BTb Technikum. Opiekę nad uczniami sprawują Renata Dyk i Anna Skubisz – nauczyciele matematyki.

Zawody stopnia I (wstępne) polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w domu. Zadania te są w trzech seriach po cztery. Lista uczestników zakwalifikowanych do zawodów stopnia II ogłoszone zostaną przed końcem stycznia. Żeby zakwalifikować się do zawodów II stopnia, nie trzeba rozwiązać wszystkich zadań.

Zawody stopnia II (okręgowe) odbędą się pod koniec lutego i mają formę egzaminu. Organizowane są przez komitety okręgowe (zadania są takie same w całej Polsce). Trwają dwa dni, każdego jest pięć godzin na rozwiązanie trzech zadań. Lista zakwalifikowanych do zawodów stopnia III pojawi się w połowie marca.

Zawody stopnia III (centralne) odbędą się w pierwszej połowie kwietnia. Od L Olimpiady mają formę czterodniowego wyjazdu, z czego pierwsze dwa dni poświęcone będą na rozwiązywanie zadań (podobnie jak w zawodach II stopnia), a dwa następne — na różne atrakcje (w tym czasie komisja sprawdza rozwiązania). Ostatniego dnia odbędzie się uroczyste zakończenie Olimpiady — ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Udział w finale Olimpiady Matematycznej daje:

  • szóstkę z matematyki na koniec roku,
  • szóstkę z matematyki na maturze (na poziomie rozszerzonym),
  • wstęp bez egzaminu na wiele wydziałów wyższych uczelni, nie tylko matematycznych.

Laureaci mają zapewniony wstęp bez egzaminu na jeszcze większą liczbę wydziałów niż finaliści. Prócz tego sześcioro najlepszych stanowi delegację polską na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną, a kilkoro następnych — na Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną i Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Kilkanaście najlepszych osób jedzie na dwutygodniowy obóz naukowy Olimpiady Matematycznej.

            Życzymy powodzenia uczestnikom!!!

                                                                       Anna Skubisz

 

 

Wzorem lat ubiegłych w pierwszych dniach nauki szkolnej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się kiermasz podręczników szkolnych zorganizowany przez Samorząd Uczniowski.

Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów naszej szkoły a w szczególności pierwszoklasistów.

 

Opracowała: Renata Dyk

 

Do kalendarza powiatowych uroczystości patriotycznych na stałe wpisały się obchody rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. W 76 lat od tego wydarzenia - 17 września – pamięć poległych została uczczona wspólnym wysiłkiem Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Urzędu Miasta Krasnystaw i środowisk kombatanckich. Obchody rozpoczęły się w miejscu szczególnym – przy pamiątkowym krzyżu ustawionym na placu po dawnej katowni UB, która mieściła się w Krasnymstawie przy skrzyżowaniu ulicy Mostowej i ulicy Kościuszki. Na uroczystość przybyli: senator Józef Zając, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Elżbieta Prus, starosta Janusz Szpak, wicestarosta Henryk Czerniej, przewodniczący Rady Powiatu Marek Nowosadzki, przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw Edward Kawęcki oraz kombatanci, przedstawiciele szkół z terenu miasta i powiatu, młodzież szkolna i mieszkańcy regionu. Uczestnicy uroczystości po wysłuchaniu hymnu narodowego i wspólnej modlitwie prowadzonej przez ks. dziekana Henryka Kapicę, złożyli kwiaty przy krzyżu. Następnie wraz z licznie przybyłymi pocztami sztandarowymi udali się do kościoła św. Franciszka Ksawerego na mszę świętą w intencji wszystkich tych, którzy w obronie ojczyzny stracili życie. Hołd poległym oddano również przy pamiątkowych tablicach umieszczonych na ścianie kolegium pojezuickiego oraz w ogrodzie im. św. Jana Pawła II, który mieści się przy świątyni.

Zespół Szkół CKR w Siennicy Różanej reprezentowany był na uroczystości przez dyrektora Jacka Jagiełłę oraz szkolny poczet sztandarowy. Opiekę nad uczniami pełnił w tym dniu Krzysztof Rękas.

 

 

Monika Nagowska

16 września 2015 roku młodzież z Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wzięła udział w spotkaniu z Taduszem Nalewajkiem – Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sławomirem Sosnowskim - Marszałkiem Województwa Lubelskiego i Arkadiuszem Bratkowskim – członkiem Zarządu Województwa. Spotkanie zorganizował Starosta Krasnostawski Janusz Szpak, który powitał zaproszonych gości w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie. W trakcie spotkania poruszono wiele kwestii dotyczących rolnictwa, wspólnej polityki rolnej, skutków suszy, czy też Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Z zaproszenia skorzystało liczne grono osób zainteresowanych tą tematyką, m.in.: rolnicy, prezesi krasnostawskich firm, dyrektorzy szkół rolniczych, przedstawiciele samorządów gmin oraz reprezentanci Urzędu Miasta Krasnystaw. Szkołę z Siennicy Różanej – oprócz grupy uczniów - reprezentowała kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły: dyrektor Jacek Jagiełło, wicedyrektor Anna Kowalik, kierownicy (Mariola Tomaszewska i Dawid Jaruga) oraz nauczyciele (Elżbieta Krochmalska, Monika Nagowska, Anna Karwat i Krzysztof Rękas).

 

Monika Nagowska

W dniu 14 września grupa pięćdziesięciu uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej wyjechała na mecz piłki nożnej pomiędzy drużynami „Górnik” Łęczna – „Wisła” Kraków. Był to kolejny wyjazd naszej młodzieży na wydarzenie sportowe. Tym razem uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda organizacja imprezy masowej na najwyższym poziomie piłkarskim w Polsce jakim jest ekstraklasa.

Nasz głośny doping pomógł drużynie z Lubelszczyzny pokonać przeciwników z Krakowa w stosunku 1 – 0. Dla drużyny „Wisły” była to pierwsza porażka w obecnych rozgrywkach.

Opiekę nad uczniami podczas wyjazdu sprawowali: kierownik Internatu p. Dawid Jaruga oraz nauczyciele: p. Krzysztof Rękas, p. Waldemar Jurkiewicz, p. Marcin Suchodolski, p. Zbigniew Rasiński.

Opracował: Krzysztof Rękas