Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej 12 marca 2019 r.  odbyła się uroczystość  z okazji Dnia Kobiet. Obchody Święta Pań to tradycja, która na trwałe wpisała się do kalendarza  uroczystości szkolnych. Męska część społeczności mieszkającej w Internacie w składzie: Maciej Ciosek, Dawid Tokarczyk, Jakub Tchurzewski, Szymon, Florek, Michał Oszust, Dawid Skorek, Bruno Sykała, Kacper Opat, Arkadiusz Siedlecki, Bartosz Ostrówka oraz Paweł Buda pod przewodnictwem Anny Skubisz przygotowali z tej okazji humorystyczną inscenizację dla swoich koleżanek. Nad obsługą techniczną pieczę sprawował Marcin Staszak i Jakub Żeliszczak.

Szkolny zespół wokalno – muzyczny pod opieką Pana Mariana Sawickiego w składzie: Paulina Repeć, Weronika Zakrzewska, Aleksandra Rozwałko, Patrycja Kukiełka, Agnieszka Lipska, Agata Jagniątkowska, Paweł Biłan, czuwał nad oprawą muzyczną.Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Pan Dyrektor Stanisław Buk,  Pani wicedyrektor Ewa Dobrzańska - Mochniej, kierownik internatu Pani Elżbieta Krochmalska, wychowawcy klas,  pracownicy oraz młode Panie zamieszkujące internat.Zwieńczeniem uroczystości był słodki poczęstunek w postaci tortu i kwiaty dla wszystkich Pań.

 

Wszystkiego najlepszego Drogie Panie!

 

 

Tekst: Anna Skubisz