Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Zespół Szkół  Centrum  Kształcenia  Rolniczego w Siennicy Różanej wziął  udział w I Turnieju Piłki Siatkowej Pracowników Oświaty Szkół Rolniczych prowadzonych przez MRiRW. Organizatorem zmagań w dniach 2-3 marca był ZSCKR w Potoczku. W szranki stanęły reprezentacje z 13 szkół ministerialnych. Mecze rozgrywane równolegle na dwóch boiskach w widowiskowej hali sportowej ZSCKR w Potoczku sędziowały panie Agnieszka Staszczyk i Agnieszka Bartkiewicz – sędziny WZPS w Lublinie.

Wszystkie drużyny rywalizujące ze sobą otrzymały pamiątkowe dyplomy udziału w turnieju, a drużyny które zdobyły miejsca I-III – medale oraz pamiątkowe puchary. Wręczali je zawodnikom  na zakończenie turnieju Wójt Gminy Potok Wielki Leszek Nosal oraz w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej  Robert Jakubik. Mecze rozgrywane w sportowej – ale i towarzyskiej – atmosferze wyłoniły zwycięzcę turnieju, którym została drużyna z ZSCKR im. Ks. dr Jana Dzierżona w Bogdańczowicach. Na drugim miejscu uplasował się zespół z ZSCKR w Karolewie , a trzecie miejsce zdobyła drużyna z ZSCKR im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie.

Drużyna z Siennicy Różanej na zawodach  reprezentowana była przez dyrektora pana Stanisława Buka oraz nauczycieli: Dawida Jarugę, Waldemara Jurkiewicza, Beatę Maluga, Krzysztofa Rękasa i Roberta Sołowieja. Udział w imprezie dostarczył wielu wrażeń sportowych i był znakomitą okazją do spotkań towarzyskich i integracji jej uczestników.

 
Tekst: Dawid Jaruga