Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

28 lutego 2019 r.  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krasnymstawie odbyła się XIII edycja Konkursu Poezji ks. Jana Twardowskiego.  „ Wiersze to jeszcze jeden sposób mówienia do drugiego człowieka – i do samego siebie” – twierdził poeta. Twórczość księdza Jana przyciąga rzesze czytelników swoją prostotą, pogodą, szczerością i humorem, emanującą z niej głębią autentycznego, religijnego przeżycia. 

Nie dziwi więc fakt, ze wzbudzają  zainteresowanie młodych ludzi. W konkursie wzięły udział w kategorii recytatorskiej dwie uczennice naszej szkoły: Ewelina Sitarz i Aleksandra Rozwałko reprezentujące klasę III Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej. Obie zyskały uznanie jury konkursowego. Ola zajęła II miejsce, a Ewelinę uhonorowano  wyróżnienie. To dowód na to, że ciężka praca przynosi efekty. Dziewczyny, aby właściwie przygotować do występu podczas konkursu, uczestniczyły w czasie ferii w warsztatach zajęciowych z zakresu kultury żywego słowa prowadzonych przez ich polonistkę – Ewę Dobrzańską – Mochniej. Ćwiczyły sztukę rozumienia tekstu poetyckiego i umiejętność jego głowowej interpretacji. Należy im życzyć kolejnych sukcesów.


Tekst: Ewa Dobrzańska - Mochniej