Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących własnego rozwoju i kształtowania kariery zawodowej wymaga też od samych zainteresowanych  dużej kreatywności i mobilności oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Aby wesprzeć młodych ludzi w tym trudnym procesie  uczniowie uczestniczyli 28 lutego 2019 roku  w Targach Edukacji i Pracy ,,Edukacja – Praca – Przyszłość”   zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym. 

Głównymi adresatami targów byli uczniowie okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z myślą o tej grupie odbiorców zaproszone zostały placówki z Chełma, Świdnika i Lublina. Nasi uczniowie mieli okazję porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami i przedstawicielami agencji oferującymi pracę w Polsce i poza jej granicami, a sami prezentowali już nabyte umiejętności zawodowe serwując gofry i firmowy popcorn.


Tekst i zdjęcia: Zespół ds. promocji szkoły