Podejmowanie samodzielnych decyzji dotyczących własnego rozwoju i kształtowania kariery zawodowej wymaga też od samych zainteresowanych  dużej kreatywności i mobilności oraz umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Aby wesprzeć młodych ludzi w tym trudnym procesie  uczniowie uczestniczyli 28 lutego 2019 roku  w Targach Edukacji i Pracy ,,Edukacja – Praca – Przyszłość”   zorganizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Rejowcu Fabrycznym. 

Głównymi adresatami targów byli uczniowie okolicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Z myślą o tej grupie odbiorców zaproszone zostały placówki z Chełma, Świdnika i Lublina. Nasi uczniowie mieli okazję porozmawiać z potencjalnymi pracodawcami i przedstawicielami agencji oferującymi pracę w Polsce i poza jej granicami, a sami prezentowali już nabyte umiejętności zawodowe serwując gofry i firmowy popcorn.


Tekst i zdjęcia: Zespół ds. promocji szkoły