Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Tegoroczne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się 3 marca. Uroczystość patronatem objęła wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek. Organizatorem jest Fundacja Wolność i Demokracja. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 9:00 mszą świętą w Bazylice Narodzenia NMP w Chełmie. Następnie obchody przeniosły się do Parku Miejskiego pod pomnik AK, gdzie wieniec złożył dyrektor szkoły Stanisław Buk. O godz. 12:00 szkolna drużyna – w skład której weszli uczniowie: Weronika Zakrzewska, Aleksandra Rozwałko, Michał Miszczak, Marcin Staszak i Jakub Żeliszczak – wzięła udział w biegu honorowym na dystansie 1963 m. Jakub Żeliszczak zajął drugie  miejsce.
Tekst i fotografie: Mariusz Kubina