Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

26 stycznia 2019 r młodzież Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odliczała swoje ostatnie 100 dni do matury na tradycyjnym balu maturalnym, który odbył się w Centrum kultury w Siennicy Różanej.

Uroczyste rozpoczęcie studniówki miało miejsce o godzinie 18.00. Malwina Adamczuk i Arek Siedlecki mięli zaszczyt powitać wszystkich zgromadzonych. Pan dyrektor Stanisław Buk wygłosił przemówienie. Powitał gospodarza gminy Siennica Różana Pana wójta Leszka Proskurę, który zaszczycił nas swoją obecnością. Oficjalnie bal rozpoczął się tradycyjnym polski tańcem - Polonezem.


Maturzyści podziękowali Panu dyrektorowi Stanisławowi Bukowi; Pani vice - dyrektor Ewie Dobrzańskiej - Mochniej, wychowawczyni Pani Renacie Dyk, rodzicom i całemu gronu pedagogicznemu za wszystkie wspólnie spędzone lata, za troskę, opiekę i wychowanie. Były kwiaty i zyczenia. W miłej i doniosłej atmosferze młodzież bawiła się do białego rana. Zapominając w ten wyjatkowy wieczór o stresie i troskach, oddając się mocy i magii tego wieczoru.
Opracowała
Renata Dyk