Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

6 listopada 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się III  edycja Szkolnego Konkursu Przedmiotowego pod hasłem: „Znam zasady zdrowego odżywiania” adresowanego do uczniów klas gastronomicznych. Jak co roku konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem.  W rywalizacji wzięli udział uczniowie klas: I BTP, IIPT, IIIBTP oraz IVBTP. Uczniowie musieli wykazać się wiedzą w zakresie znajomości zasad zdrowego odżywiania oraz wiedzy ogólnej o żywności i żywieniu człowieka.

 

Konkurs miał na celu popularyzację zdrowego odżywiania a także podniesienie świadomości w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych dietozależnych. Laureatami konkursu zostały:
I miejsce – Agata Jagniątkowska z klasy IIIBTP
II miejsce – Weronika Zakrzewska z klasy IIIBTP
III miejsce ex aequo – Ewelina Artymiak i Magdalena Krupa z klasy IV BTP.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy z rąk Dyrektora szkoły p. Stanisława Buka. Gratulując laureatom zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach.


Tekst: Justyna Klejna
Fotografie: Agnieszka Dąbska