Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

11 października 2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyły się obchody Dnia Edukacji Narodowej, podczas których miało miejsce ślubowanie uczniów klas pierwszych. Życzenia z tej okazji przekazał szkole Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. List okolicznościowy z tej okazji został odczytany przez p. Ewę Dobrzańską-Mochniej Uroczystość swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Kościoła, władz gminnych, lokalnych placówek oświatowych i kulturalnych, przedsiębiorców, rodzice uczniów oraz Rada Rodziców ZSCKR w Siennicy Różanej.

Wójt gminy Siennica Różana – p. Leszek Proskura wypowiedział wiele serdecznych słów pod adresem dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników szkoły. W imieniu grona pedagogicznego głos zabrał dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – p. Stanisław Buk.  W trakcie oficjalnej uroczystości przedstawiciele pierwszoklasistów złożyli uroczyste ślubowanie na Sztandar Szkoły. Każdy uczeń klasy pierwszej uczestniczył również w ceremonii pasowania na ucznia ZS CKR w Siennicy Różanej, której przewodniczył dyrektor p. Stanisław Buk. W rolę prowadzących wcielili się: Karolina Matwiejuk z klasy II oraz Wojciech Bobel z klasy I Technikum. Uroczysty apel uświetniły wokalistki szkolnego zespołu muzycznego przygotowane przez p. Jadwigę Litkowską. Młodzież zaprezentowała również wiązankę poetycką skierowaną w stronę drogich nauczycieli. Po części oficjalnej, której przyświecało hasło: „Bezmierny mój dług wdzięczności”, Ewelina Sitarz  ogłosiła wyniku szkolnego konkursu na najsympatyczniejszego chłopaka. W kategorii uczeń najsympatyczniejszy okazał się Bartłomiej Kawka, zaś w kategorii nauczyciel tytuł najsympatyczniejszego otrzymał p. Jacek Jagiełło. Na zakończenie uroczystości uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami  udali się na szkolny dziedziniec by posadzić „Drzewa Pamięci”. Ostatnim punktem uroczystych obchodów Dnia Edukacji Narodowej był słodki poczęstunek, który czekał na wszystkich gości w hali sportowej. Młodzież biorąca udział w apelu pracowała pod kierunkiem p. Justyny Klejna. Przygotowaniem dekoracji zajęły się p. Anna Karwat oraz p. Agnieszka Lalik. Nad techniczną obsługą uroczystości czuwali uczniowie: Jakub Żeliszczak oraz Marcin Staszak. Barek kawowy przygotowały nauczycielki p. Justyna Klejna oraz p. Danuta Dudzic.
Tekst – Justyna Klejna
Fotografie – Agnieszka Dąbska