Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

W dniu 01 października 2018 r. dziewczęta zorganizowały uroczystość chłopcom z okazji ich święta. Przygotowały część atystyczną i słodki poczęstunek. Wystąpił również zespół muzyczny pod kierunkiem Pani Jadwigi Litkowskiej w składzie: Aleksandra Rozwałko, Agnieszka Lipska, Weronika Zakrzewska, Patrycja Kukiełka, Paulina Repeć, Patrycja Zaworska.

Uroczystość poprowadziły: Angelika Bednaruk i Weronika Zakrzewska oraz Klaudia Golec, Daria Zielińska, Marta Szadura, Patrycja Kukiełka, obsługa techniczna – Marcin Staszak.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Dyrektor Szkoły Pan Stanisław Buk, Pani Wicedyrektor Ewa Dobrzańska – Mochniej, Kierownik Internatu Pani Elżbieta Krochmalska, nauczyciele i wychowawcy.


Tekst: Anna Skubisz
Zdjęcia: Beata Maluga