Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

      3 września 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się inauguracja roku szkolnego 2018/2019. Po mszy św. odprawionej w kościele parafialnym, uczniowie wraz z rodzicami, nauczyciele, pracownicy i goście spotkali się w hali sportowej na uroczystej akademii. Zgromadzonych przywitał dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej – Stanisław Buk. Wiele ciepłych słów skierował zwłaszcza do młodzieży, która kontynuuje lub rozpoczyna naukę w szkole.

 

 Złożył też podziękowania dotychczasowemu dyrektorowi Jackowi Jagielle oraz wicedyrektor Annie Kowalik, a także życzył wszystkim owocnej współpracy w nowym roku szkolnym. Uroczystość poprowadzili uczniowie – Ewelina Sitarz i Wojciech Młynarczyk, natomiast okolicznościowy list Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi odczytała Ewa Dobrzańska-Mochniej. Z uwagi na przypadającą 1 września rocznicę wybuchu II wojny światowej uczeń Dawid Tokarczyk przypomniał w krótkim referacie najważniejsze fakty z dziejów kampanii wrześniowej. Część artystyczną poświęcono „Przedwiośniu” – powieści Stefana Żeromskiego, która została wybrana przez Polaków lekturą Narodowego Czytania w roku 2018. Fragmenty książki przybliżyły publiczności uczennice: Weronika Zakrzewska, Agata Jagniątkowska i Malwina Adamczuk.

Podczas uroczystości wystąpił też szkolny zespół wokalny w składzie: Weronika Zakrzewska, Patrycja Zaworska, Agata Jagniątkowska, Agnieszka Lipska i Aleksandra Rozwałko.

Nad przygotowaniem inauguracji czuwali nauczyciele: Ewa Dobrzańska-Mochniej, Monika Nagowska i Jadwiga Litkowska. W wykonaniu dekoracji uczestniczyły – Anna Karwat i Joanna Troć, poczet sztandarowy został przygotowany przez Waldemara Jurkiewicza, a nagłośnienie przez Dawida Jarugę wspieranego przez ucznia Jakuba Żeliszczaka.