Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Czas biegnie nieubłaganie, za tydzień o tej porze będziemy już w domach wspominali pobyt w Irlandii. Tymczasem w naszą ostatnią niedzielę odbyliśmy wycieczkę do Kinsale – znanego miasteczka w hrabstwie Cork. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wizyty w Forcie Karola, gdzie poznaliśmy kawał historii Irlandii. Fort ten to jedna z najlepiej zachowanych europejskich fortyfikacji z XVII wieku o charakterystycznym kształcie gwiazdy.

 

 

Pani przewodnik opowiedziała nam o ruinach zamku, po czym mieliśmy dużo czasu na podziwianie piękna tego miejsca. Uwierzcie! Trudno nam było oderwać wzrok od tak wspaniałego i klimatycznego krajobrazu. Po dwugodzinnym spacerze po ruinach , głodni wrażeń sportowych udaliśmy się do centrum handlowego Mahon Point, gdzie żeńska część naszej grupy udała się na shopping, a męska zasiadła przed telebimami w celu obejrzenia finału Mistrzostw Świata. Po obejrzeniu meczu udaliśmy się w drogę do Mallow. Dzień jak zwykle zaliczamy do bardzo udanych.

 

 

Tekst: Renata Olida i Anna Karwat