25 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się branżowa konferencja „ASF – edukacja i zwalczanie” w ramach ogólnopolskiego cyklu spotkań przygotowywanych w szkołach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencja miała charakter regionalny, przybyli na nią goście z całego województwa lubelskiego, jak zawsze życzliwie witani przez dyrektora Jacka Jagiełłę. Gościem honorowym był tego dnia Rafał Romanowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. On też uroczyście otworzył spotkanie, wygłosił prelekcję na temat „Administracyjne metody zwalczania ASF”, a także odpowiadał na pytania podczas forum dyskusyjnego. Informacji na temat działań podejmowanych w zakresie zapobiegania ASF na terenie województwa udzielił Robert Gmitruczuk – Wicewojewoda Lubelski. Z prelekcją „Afrykański pomór świń – epidemiologia, występowanie, zabezpieczenie stad hodowlanych” wystąpił dr hab. Krzysztof Niemczuk – profesor nadzwyczajny i Dyrektor Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach. Uczestnicy konferencji wysłuchali wykładu Wiolety Kniżewskiej z Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego na temat: „Narzędzia i mechanizmy ograniczenia populacji dzika jako skuteczna metoda zwalczania afrykańskiego pomoru świń”. Kolejny prelegent – dr Paweł Piotrowski (Wojewódzki Lekarz Weterynarii) – wygłosił prelekcję „Informacja na temat sytuacji epidemiologicznej w zakresie ASF w województwie lubelskim”. W programie konferencji przewidziano również forum dyskusyjne i wszyscy chętni do zabrania głosu lub zadawania pytań mogli wziąć czynny udział w spotkaniu. Wystąpili m.in.: Artur Pizoń – Wicedyrektor Lubelskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Piotr Burek – Prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

Na konferencji obecni byli także: Waldemar Banach (Dyrektor Biura Lubelskiej Izby Rolniczej) i dyrektorzy szkół prowadzonych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: Agnieszka Piekarska, Eugeniusz Klucha i Renata Smoter-Pionke, Bogusław Marczuk, Leszek Młynarczyk. Wśród uczestników byli samorządowcy – Janusz Szpak (Starosta Krasnostawski), Leszek Proskura (Wójt Gminy Siennica Różana), Jerzy Kwiatkowski (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Chełmie) i reprezentanci samorządu lokalnego z całego regionu, w tym również radni i sołtysi. Tego dnia do Siennicy Różanej przybyli przedstawiciele Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego w Lublinie, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Krasnymstawie, Nadleśnictwa Krasnystaw, Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego w Krasnymstawie i Chełmie, Powiatowych Biur ARiMR i Placówek Terenowych KRUS, Polskiego Związku Łowieckiego, Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie i Posterunku w Siennicy Różanej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz lekarze weterynarii, członkowie Kół Łowieckich, nauczyciele (w tym państwo Ewa Jarosława i Włodzimierz Buczyńscy z Wielkopolski, którzy gościli w szkole z okazji Dnia Patrona), rolnicy, hodowcy trzody chlewnej i uczniowie Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej wraz z rodzicamii. W konferencji łącznie wzięło udział 200 uczestników, co świadczy o wielkim zainteresowaniu tematem. W programie znalazło się także uroczyste poświęcenie i otwarcie szkolnego placu manewrowego do nauki jazdy samochodem i ciągnikiem. Przecięcia wstęgi dokonali – Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski i Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Przy tej okazji młodzież otrzymała miły prezent z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – komplet piłek wręczony przez Rafała Romanowskiego.

Konferencji towarzyszył pokaz regionalnych produktów – wędlin z RSP Zagroda, nabiału z OSM w Krasnymstawie i wyrobów firmy Lubella. Uczestnicy mieli też do dyspozycji punkty informacyjne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz stoisko z prasą rolniczą Agencji Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu. Ponieważ na konferencji obecni byli dziennikarze (m.in. z Portalu Rolniczego Gospodarz.pl), relacje z przebiegu wydarzenia będzie można poznać również z przekazów medialnych. Na zakończenie dnia Podsekretarz Stanu Rafał Romanowski spotkał się z kadrą zatrudnioną w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej i przedstawicielami Rady Rodziców.

Dla wszystkich osób biorących udział w konferencji przewidziano pakiet materiałów informacyjnych przekazywanych podczas rejestracji oraz poczęstunek, serwowany przez uczniów kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Przerwę kawową umilał gościom szkolny zespół wokalny, można też było obejrzeć wystawę fotografii uczniów. Szkoła po raz kolejny udowodniła, że potrafi sprostać wyzwaniom i zaprezentowała się jako sprawny organizator branżowych wydarzeń.

 

Tekst: Monika Nagowska

Fotografie: Joanna Troć