7 marca 2018 roku w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Kulinarny dla Gimnazjalistów. Tegoroczna edycja konkursu przebiegła pod hasłem „Naleśnikowe fantazje”. Z zaproszenia skorzystało pięć szkół gimnazjalnych z Siennicy Różanej, Siennicy Nadolnej, Krupego, Fajsławic oraz Orłowa Drewnianego. Celem konkursu było sprawdzenie predyspozycji zawodowych, konfrontacja umiejętności kulinarnych, integracja młodzieży oraz dobra zabawa. Gimnazjaliści i ich opiekunowie zostali uroczyście powitani przez Pana Jacka Jagiełło – Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej. Na przybyłych gości czekał słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież pod kierunkiem nauczycieli przedmiotów zawodowych. Nad przebiegiem konkursowych zmagań czuwało jury w składzie: Pan Jacek Jagiełło (dyrektor szkoły), Pani Anna Kowalik (wicedyrektor), Pani Ewelina Matczuk (przedstawiciel Centrum Kultury w Siennicy Różanej), Pani Elżbieta Krochmalska (przedstawiciel Rady Pedagogicznej) oraz Pani Ewa Miszczak (przedstawiciel Rady Rodziców). Przed przystąpieniem do praktycznej części zadania konkursowego, gimnazjaliści wzięli udział w drużynowym rozwiązywaniu „prozdrowotnego testu”, którego celem było sprawdzenie wiadomości z zakresu zasad prawidłowego odżywiania się.

Praktyczna część zadania konkursowego odbyła się w jednej z pracowni gastronomicznej. Na gimnazjalistów czekała kompletna zastawa stołowa, stanowiska robocze wyposażone w narzędzia potrzebne do pracy oraz surowce do sporządzenia naleśników. Uczestnicy wykazali się dużą pomysłowością oraz wyobraźnią podczas zmagań konkursowych. Komisja zwracała uwagę na bezpieczne i higieniczne warunki wykonania zadań, sprawność w posługiwaniu się sprzętem kuchennym, oceniano również walory organoleptyczne wykonanych naleśników oraz sposób prezentacji. Po podsumowaniu punktów wyłoniono laureatów: pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Siennicy Różanej, drugie miejsce zajęli uczniowie z Fajsławic, trzecie miejsce przypadło gimnazjalistom z Siennicy Nadolnej.

Zwycięzcy otrzymali dyplomy uznania, puchary z rąk Pana dyrektora szkoły oraz nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne podarunki na pamiątkę spotkania w Siennicy Różanej. Przygotowaniem konkursu zajęli się nauczyciele przedmiotów gastronomicznych. W czasie konkursu panowała wspaniała atmosfera, rywalizacja uczniowska dostarczyła wszystkim uczestnikom dużo dobrej zabawy. Entuzjazm, jaki towarzyszył młodym adeptom sztuki kulinarnej, zainspirował nauczycieli i uczniów do organizowania kolejnych edycji Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego.

 

Tekst: Justyna Klejna, Danuta Dudzic

Fotografie: Agnieszka Dąbska