Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Uczennice Technikum im. Augusta Cieszkowskiego w Siennicy Różanej wzięły udział w Powiatowym Konkursie „Krasnostawskie, jakie cudne…” zorganizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem „Oblicza jesieni”. Organizatorzy jako główny cel obrali rozwój zainteresowań uczniów, a także popularyzację walorów architektonicznych i przyrodniczych ziemi krasnostawskiej. Do udziału zaproszono dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Przewidziano dwie kategorie – fotograficzną i malarską. Uczennice z Siennicy Różanej zdecydowały się wystartować w kategorii fotograficznej. Swoje zdjęcia zgłosiły: Agnieszka Dąbska („Aleja”, „Lustro”, „Na przekór jesieni”), Gabriela Ritkowska („Jesienny wiatr”, „Światło i cień”), Patrycja Zaworska („Kryształowy poranek”, „Lecą liście”, „Pierwszy szron”) i Paulina Repeć („Ku niebu”, „W koronce drzew”, „Nad horyzontem”).

Podsumowanie konkursu „Krasnostawskie, jakie cudne…” odbyło się 12 grudnia 2017 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie. Spotkanie z uczestnikami poprowadziła dyrektor szkoły Edyta Fidecka, wspierana przez organizatorki konkursu – Tamarę Koterwas i Agnieszkę Chwaszcz. Jury zakwalifikowało wszystkie zgłoszone prace, a w sposób szczególny wyróżniło dwie autorki z Siennicy Różanej – Agnieszka Dąbska uzyskała pierwsze miejsce, a Patrycja Zaworska – miejsce trzecie. Obie uczennice nie po raz pierwszy zdobywają nagrody i eksponują swoje fotografie. Miały wystawę w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej (dwukrotnie w ramach Jesiennych Spotkań Artystycznych w 2016 i 2017 roku), a także w Centrum Kultury w Siennicy Różanej (w 2016 roku) i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie z okazji Kongresu Kultury Województwa Lubelskiego (w 2017 roku). Ich prace, podobnie jak dzieła innych uzdolnionych uczniów, są ozdobą szkolnej galerii.

Organizacją konkursu na terenie szkoły i opieką nad uczennicami zajęli się nauczyciele – Monika Nagowska i Robert Bobryk.

 

 

 

Tekst i fotografie: Monika Nagowska