„Boże, coś Polskę przez tak długie wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały. Przed Twe ołtarze zanosim błaganie, Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie.” - Alojzy Feliński

 

10 listopada 2017 roku w hali sportowej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Tegoroczne obchody miały charakter gminny, rozpoczęły się przemarszem uczestników z biało-czerwonymi flagami sprzed budynku Centrum Kultury do kościoła parafialnego na mszę w intencji poległych za wolność i niepodległość ojczyzny. Nabożeństwo odprawił ks. kan. Ryszard Siedlecki. Wzięli w nim udział znamienici goście: przedstawiciele Związku Kombatantów, Ochotniczych Straży Pożarnych, władz samorządowych, dyrektorzy szkół i instytucji związanych z regionem, a także uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy angażujący się w życie społeczne gminy. Zgodnie z tradycją po mszy św. delegacja uczestników udała się na pobliski cmentarz parafialny, by oddać hołd bohaterom walk o niepodległość i złożyć wieńce. Dalsza część obchodów odbywała się w Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej. Akademii przyświecało hasło: „Ku Niepodległej”. Odświętny charakter uroczystości nadała obecność licznych pocztów sztandarowych. Uroczystość otworzył Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej Jacek Jagiełło. On też powitał gości przybyłych na spotkanie: Wójta Gminy Siennica Różana Leszka Proskurę, Przewodniczącego Rady Gminy Siennica Różana Waldemara Nowosada, Prezesa Gminnego Koła Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych Juliana Kubinę wraz z członkami związku, Komendanta Gminnego OSP Janusza Dobosza wraz z druhami strażakami oraz Dyrektora Centrum Kultury w Siennicy Różanej Andrzeja Davida Misiurę, Prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Siennicy Różanej Annę Fornal, Dyrektora Zespołu Szkół w Siennicy Różanej Dariusza Michalaka, Dyrektora Banku Spółdzielczego w Siennicy Różanej Annę Frańczak, a także radnych gminnych, sołtysów, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańców gminy, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników.  

  Po przemówieniach gości rozpoczęła się część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół CKR w Siennicy Różanej. Uroczystość prowadzili uczennica Malwina Adamczuk oraz Arkadiusz Siedlecki. Podczas akademii - dzięki wierszom, pieśniom oraz ciekawostkom historycznym - przypomniano widzom z jakim trudem wywalczono niepodległość ojczyzny. Część artystyczna została przygotowana pod kierunkiem nauczycieli – Agnieszki Lalik, Joanny Troć i Jadwigi Litkowskiej (odpowiedzialnej za część muzyczną). Oprawą plastyczną uroczystości zajęli się: Monika Nagowska, Beata Maluga, Robert Bobryk i Waldemar Jurkiewicz. Pieczę nad sprzętem sprawowali uczniowie - Bartosz Bartosiak oraz Wojciech Młynarczyk. Po zakończeniu części artystycznej dyrektor szkoły Jacek Jagiełło podziękował wszystkim tym, którzy pomogli w zorganizowaniu akademii i przygotowali poczęstunek. Następnie zaprosił gości do jadalni internatu na tradycyjną wojskową grochówkę oraz kawę i ciasto.

 

 Tekst: Agnieszka Lalik