7 listopada 2017 roku w „Sali Błękitnej” Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W Zespole Szkół CKR w Siennicy Różanej najlepszymi wynikami w nauce może się poszczycić Paulina Repeć, uczennica klasy III Technikum im. Augusta Cieszkowskiego, kształcąca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Paulina Repeć jest tegoroczną stypendystką Prezesa Rady Ministrów i wspólnie z dyrektorem Jackiem Jagiełłą wzięła udział w gali wręczenia dyplomów dla najlepszych uczniów województwa lubelskiego.