Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

Rejestracja on-line: zarejestruj się

Karta rejestracji - pobierz

Plakat - pobierz


 


 

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Siennicy Różanej zaprasza do udziału w Konkursie Wielkanocnym pt."PISANKI I STROIKI WIELKANOCNE"

TERMIN I MIEJSCE:
11 kwietnia 2019 roku (czwartek ) godz. 14.00
CELE KONKURSU:

 • kultywowanie tradycji ludowych,
 • pobudzanie młodzieży do inwencji twórczej,
 • propagowanie kultury naszych regionów,
 • nabywanie umiejętności prezentacji wykonanych prac.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich klas ZS CKR w Siennicy Różanej oraz młodzież internatu ZS CKR w Siennicy Różanej

PRZEDMIOT KONKURSU:
Przedmiotem konkursu jest wykonanie:

 • pisanek - dowolną techniką (minimum 4 sztuki)
 • stroika wielkanocnego

ZASADY KONKURSU:
Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 • I kategoria - pisanki,
 • II kategoria - stroik wielkanocny

. Prace należy dostarczyć w terminie 11 kwietnia 2019 do godz.7.00. Organizatorzy konkursu: Anna Watras –Lekan, Katarzyna Rysak

 • ocena pisanek
  • pomysłowość,
  • wkład pracy,
  • estetyka wykonania
  • nawiązanie do tradycji ludowych.
 • ocena stroika wielkanocnego
  • dobór elementów,pomysłowość, estetyka wykonania,wkład pracy. Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

 

 

 


 

Jeżeli kochasz konie i chciałbyś przez całe życie być z nimi związany swoją pracą wybierz zawód technik hodowca koni!

Jest to zawód przeznaczony dla osób, które kochają konie i mogą wykazać się wysoką sprawnością fizyczną, cierpliwych, odpowiedzialnych z zamiłowaniem do zwierząt.

Absolwenci szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
3) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

Absolwent tej szkoły możesz znaleźć zatrudnienie: w firmach z branży konnej, w stadninach koni, w szkółkach jeździeckich, w gospodarstwach/przedsiębiorstwach agroturystycznych. Podejmując pracę może wykonywać pracę jako: instruktor rekreacji konnej, specjalista do spraw hodowli koni, fizjoterapeuta koni, menedżer stajni, dziennikarz w czasopiśmie dla hobbystów.

Kierunki studiów umożliwiających dalszy rozwój w tym zawodzie:

Behawiorystyka zwierząt, Bioinżynieria produkcji zwierzęcej, Bioinżynieria zwierząt, Hipologia i jeździectwo, Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich, Ogrody zoologiczne i zwierzęta amatorskie, Stosowana psychologia zwierząt, Zootechnika.

Szkoła zapewnia bardzo dobre warunki kształcenia w nowocześnie wyposażonych pracowniach. Zajęcia praktyczne i praktyk zawodowe odbywają się w spółce Skarbu Państwa Stado Ogierów Białka, która zajmuje się hodowlą ogierów obsługujących stadniny koni półkrwi oraz stadniny hodowców prywatnych z regionu Lubelszczyzny.

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzi i obsługuje ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).

Technik hodowca koni wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem chowu oraz hodowli koni. Zajmuje się również sprzedażą koni hodowlanych i zakupem niezbędnego wyposażenia stadniny. Technik hodowca koni jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z użytkowaniem wierzchowym koni (rekreacyjnym i sportowym) oraz marketingiem i sprzedażą usług związanych z użytkowaniem koni. Organizuje różnego rodzaju imprezy związane ze sportem jeździeckim, turystyką i rekreacją konną. Może prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Prowadzi i obsługuje ciągnik rolniczy z przyczepą (przyczepami).