Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

"TWOJA KREW MOJE ŻYCIE" -  pod taka nazwą 18 listopada 2015 roku odbyły się zajęcia wychowawcze w Internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego.  Celem tych zajęć jest przygotowanie młodzieży do podjęcia świadomej decyzji o zostaniu dawcą krwi, przełamanie stereotypów i upowszechnienie idei honorowego krwiodawstwa wśród swoich bliskich. Spotkanie miało zwrócić uwagę uczniów na konieczność zapewnienia odpowiednich zasobów w banku krwi. Uświadomić młodzieży jakie czynniki wpływają na wzrost zapotrzebowania na krew (a są nimi wypadki na drogach w czasie wakacji, misje wojskowe, zamachy terrorystyczne) oraz wyjaśnić wątpliwości, które są źródłem obaw ograniczających gotowość bycia honorowym dawcą krwi. Oby było nas jak najwięcej!
Tekst: Justyna Stręfner