Rekrutacja 2019 – kierunki kształcenia: Technikum im. Augusta Cieszkowskiego - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik technologii żywności, technik hodowca koni, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej; Szkoła Branżowa I Stopnia im. A. Cieszkowskiego - mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego, kucharz; Szkoła Policealna – technik agrobiznesu, technik turystyki wiejskiej, KKZ - rolnik * Konferencja szkoleniowa: Nauczyciel jako mentor ucznia w cyfrowym świecie - Siennica Różana, 16 maja 2019 roku

16 listopada 2015 roku w internacie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej odbyło się spotkanie pod hasłem „Elektryczność - korzyści i zagrożenia”. Zbigniew Rasiński przy pomocy wychowawców - Joanny Troć i Justyny Stręfner - w sposób bardzo prosty i przejrzysty opowiadał o korzyściach i zagrożeniach jakie wiążą się z prądem elektrycznym. Prowadzący za pomocą doświadczeń przedstawili sposób działania urządzeń zabezpieczających i kontrolnych. Wychowankowie byli bardzo aktywni, z zaangażowaniem uczestniczyli w doświadczeniach oraz zadawali szereg bardzo ciekawych i niekiedy trudnych pytań. Mamy nadzieję, że poprzez takie działania przyczynimy się do zwiększenia bezpieczeństwa naszych podopiecznych oraz uświadomimy im, że prąd elektryczny to nie tylko dobrodziejstwo cywilizacji, ale też zagrożenia wynikające z jego niewłaściwego użytkowania.


Tekst: Zbigniew Rasiński